Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Program 18. oktober

Brannprosjektering i fleretasjes moderne trebygninger- teori, lover/forskrifter

Faglig ansvarlig og foreleser professor Harald Landrø NTNU.

0830  Rammebetingelser - lover, forskrifter, veiledninger
0915  Pause
0930  Tre og brann
          Branntekniske egenskaper for materialet tre;
          - brennbarhet, antennelse, flammespredning, varmeutvikling
          - bidrag til brannutvikling  og fullstendig brannforløp
1015  Pause
1030  NS-EN 1995-1-2:2004 Eurocode 5: Prosjektering av trekonstruksjoner
          Del 1-2: Brannteknisk dimensjonering.
          - Gjennomgang, metoder og anvendelse (15 min. pause 11:15-11:30)
1215  Lunsj
1300  NS 3901: Krav til risikovurderinger av brann i byggverk
          - Fokus på tre i byggverk
1345  Pause
1400  Brannrådgivning/brannteknisk prosjektering av fleretasjers trebygninger
           - Dokumenterte og konseptuelle løsninger
           - Introduksjon til «Fire safety in timber buildings – Technical guideline for Europe» 
             (felles håndbok for Europa).
1445  Pause
1500  Brannteknisk prosjektering av «Treet» i Bergen (14 etasjers trebygg)
          - Prosessen og det godkjente konsept
          - Orientering om obligatorisk øving til hjemmearbeid og studiemateriell for 
            brannprosjektering
1545   Avslutning