Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Program 19. oktober

Prosjektering av lydisolering i fleretasjes moderne trekonstruksjoner- teori, lover/forskrifter og løsninger

Faglig ansvarlig sivilingeniør Jan Arne Austnes og forelesere fra Sweco Norge AS.

0830  Rammebetingelser
          - Forskrifter, veiledninger, standarder og anvisninger
0915  Pause
0930  Lydfysikk og trekonstruksjoner, del 1-2
          - Bølgefysikk, vibrasjoner, lyd/hørsel
          - Byggesystemer og lydoverføringer mellom rom (pause 15 min. 10:15–10:30)
1115  Pause
1130  Norsk standard NS 8175 lydforhold i bygninger
          - Intensjoner, virkeområde, lydklasser
          - Måleteknisk kontroll, avviksbehandling
1215  Lunsj
1300  Byggesystem I; Lydisolering i bindingsverkbygg
          - Gjennomgang av typinsk to-etasjers kryssdelt boligbygning
1345  Pause
1400  Byggesystem II; Lydisolering i massivtrebygning
          - Gjennomgang av 4-etasjers prosjekt Egenes park, Stavanger
          - Eksempler fra kryssdelte HVPU-boliger, Bergen
1445  Pause
1500  Byggesystem III; Lydisolering i modulbygg
          - Gjennomgang av prosjekt  «Treet» i Bergen (14 etasjers trebygg).
          - Prosjektkrav, dokumentasjon og etterkontroll
          - Presentasjon av øving til hjemmearbeid og studiemateriell for lydisolering av
            trekonstruksjoner
1545  Avslutning