Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk
Vestibulær- bilde.PNG

Kursinvitasjon til innføring i undersøkelse og behandling av pasienter med vestibulære sykdommer

Information about the course in English

For helsepersonell kan pasienter med svimmelhet være utfordrende, spesielt når det gjelder pasienter med vedvarende plager. I 2015 betalte NAV 470 millioner kroner til pasienter som var sykemeldt for svimmelhet.  Pasienter med vestibulære sykdommer utgjør den største gruppen. De fleste som får en vestibulær sykdom eller skade kan kommmer seg, men for noen blir det et langvarig problem som rammer fysisk, psykisk og sosialt.

Kurset har som mål å gi en innføringi undersøkelse og prinsipper for behandling av pasienter med svimmelhet med hovedfokus på svimmelhet av vestibulær/sannsynlig vestibulær opprinnelse.

Kurset er et selvstendig kurs, men det vil også bli arrangert et kurstrinn 2 vår 2017 som tilbyr ytterligere fordypning.

Målgruppe

Fysioterapeuter (generalister, spesialister i nevrologi, i manuell terapi, og psykomotorisk fysioterapi) og leger (øre-nese-hals leger, nevrologer, allmennpraktikere) og annet helsepersonell som er i kontakt med disse pasientene.

Kurset er søkt godkjent som valgfritt kurs 15 timer i Den norske Legeforening.
For fysioterapeuter kan kurset gi uttelling ved fornying av spesialitet MNFF og inngå i faglig ajourføring.

Pris

Kr 3.000,- som omfatter kursmateriell, lunsj, kaffe/te.
Påmeldingsfrist 27. september
Bindende påmelding.

Tid og sted

Tirsdag 4. oktober 2016 kl. 10:00–18:30
Onsdag 5. oktober 2016 kl. 09:00–17:00

Undervisningen finner sted ved Høgskolen i Bergen, Campus Kronstad,  Inndalsveien 28. Bybanen i Bergen stopper like ved campus.

Kurstrinn 2: vårsemesteret 2017

Kursinnhold, form og språk

  • Epidemiologi
  • Anatomi og fysiologi
  • Patofysiologi, det vestibulære system
  • Anamnese og klinisk undersøkelse
  • Vestibulære funksjonstester
  • Utredning, behandling og rehabilitering i Norge og internasjonalt

Undervisningsformer: Forelesninger og praktiske demonstrasjoner som inkluderer ferdighetstrening

Språk: Engelsk

Hovedforeleser

Dr. Rick Clendaniel fra Duke University, North-Carolina. Clendaniel har lang erfaring med denne pasientgruppen både fra klinikk og forskning og han er en svært ettertraktet kursholder rundt om i verden. Han er også forfatter og medredaktør av boken «Vestibular Rehabilitation (2014)».

Andre forelesere, bidragsytere

  • Overlege, PhD Fredrik Goplen, Balanselaboratoriet, Haukeland Universitetssykehus
  • Fysioterapeut,  førsteamanuensis Anne Lise Tamber,  Høgskolen i Oslo og Akershus
  • Fysioterapeut, PhD stipendiat Lene Kristiansen, Høgskolen i Bergen
  • Fysioterapeut, førsteamanuensis Kjersti Wilhelmsen Høgskolen i Bergen