Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Nylige publikasjoner

Oktober 2015

Bøker, kapitler og forskningsartikler

Aadland, E. K., Lavigne, C., Graff, I. E., Eng, Ø., Paquette, M., Holthe, A., . . . Liaset, B. (2015). Lean-seafood intake reduces cardiovascular lipid risk factors in healthy subjects: results from a randomized controlled trial with a crossover design. The American Journal of Clinical Nutrition, 102(3), 582-592. doi:10.3945/ajcn.115.112086

Aarstad, J., Ness, H., & Haugland, S. A. (2015). Destination Evolution and Network Dynamics. I D. Chambers & T. Rakić (Red.), Tourism Research Frontiers: Beyond the Boundaries of Knowledge (s. 141-164). Bingley: Emerald. Doi: 10.1108/S1571-504320150000020002

Aarstad, J., Pettersen, I., & Jakobsen, S.-E. (2015). Assessing drivers of export orientation in the subsea oil and gas industry. SpringerPlus, 4(1), 1-8. doi:10.1186/s40064-015-1203-4

Askvold, G.-A., & Lekaus, S. (2015). Matematiske argumentation genom imaginära dialoger. Nämnaren(2), 41-46.

Bakken, Y. (2015). "De fattige er ofte brune barn som får gå rundt i undikken" - om barnlige fortolkninger av bistands- og solidaritetsarbeid. I K. Børhaug, O. R. Hunnes, & Å. Samnøy (Red.), Spadestikk i samfunnsfagdidaktikken (s. 179-196). Bergen: Fagbokforlaget.

Carlsen, K., Graue, M., & Haugstvedt, A. (2015). Bruk av kartleggings- og arbeidsverktøyet PAID i diabeteskonsultasjoner. Sykepleien Forskning(3), 228-237. doi:10.4220/Sykepleienf.2015.55022

Christophersen, J. A. (2015). Samfunnskunnskapsløft eller -fall. I K. Børhaug, O. R. Hunnes, & Å. Samnøy (Red.), Spadestikk i samfunnsfagdidaktikken (s. 197-213). Bergen: Fagbokforlaget.

Drageset, J., Dysvik, E., Espehaug, B., Natvig, G. K., & Furnes, B. (2015). Suffering and mental health among older people living in nursing homes-a mixed-methods study. PeerJ, 3, e1120. doi:10.7717/peerj.1120

Drageset, J., Eide, G. E., Dysvik, E., Furnes, B., & Hauge, S. (2015). Loneliness, loss, and social support among cognitively intact older people with cancer, living in nursing homes–a mixed-methods study. Clinical interventions in aging, 10, 1529-1536. Hentet fra: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4590337/pdf/cia-10-1529.pdf

Drageset, J., & Haugan, G. (2015). Psychometric properties of the Orientation to Life Questionnaire in nursing home residents. Scandandinavian Journal of Caring Sciences, ahead of print. doi:10.1111/scs.12271

Grande, P. B. (2015). Utviklingsoptimisme : antropologiske, filosofiske og teologiske perspektiver omkring historisk utvikling. Oslo: Vidarforl.

Grimsæth, G., & Hallås, B. O. (2015). Lesson study model: the challenge of transforming a global idea into local practice. Policy Futures in Education, ahead of print, 14. doi:10.1177/1478210315612649

Gujord, H., & Michelsen, P. A. (Red.). (2015). Norsk litterær årbok 2015. Oslo: Samlaget.

Hallås, B. O., & Karlsen, G. (Red.). (2015). Natur og danning : profesjonsutøvelse, barnehage og skole. Bergen: Fagbokforlaget.

Ahmer, C. (2015). Inkluderende barnehager med naturen som leke- og læringsarena. I B. O. Hallås & G. Karlsen (Red.), Natur og danning: profesjonsutøvelse, barnehage og skole (s. 77-94). Bergen: Fagbokforlaget.

Bjørndal, J. E., Erstad, K., & Sælemyr, K. (2015). Studenters syn på arbeidsmåter i naturfag. I B. O. Hallås & G. Karlsen (Red.), Natur og danning: profesjonsutøvelse, barnehage og skole (s. 233-252). Bergen: Fagbokforlaget.

Hallås, B. O., & Karlsen, G. (2015). Innledning. I B. O. Hallås & G. Karlsen (Red.), Natur og danning: profesjonsutøvelse, barnehage og skole (s. 13-20). Bergen: Fagbokforlaget.

Hallås, B. O., & Farestveit, C. H. H. (2015). Kroppsarbeid i skogen. I B. O. Hallås & G. Karlsen (Red.), Natur og danning: profesjonsutøvelse, barnehage og skole (s. 195-216). Bergen: Fagbokforlaget.

Hallås, B. O., & Odberg, A.-H. (2015). Glokal uteskole - Nordisk lærerutdanningssamarbeid. I B. O. Hallås & G. Karlsen (Red.), Natur og danning: profesjonsutøvelse, barnehage og skole (s. 217-234). Bergen: Fagbokforlaget.

Heggen, M. P. (2015). Bærekraftig utvikling i norske barnehager - et spørsmål om naturfølelse? I B. O. Hallås & G. Karlsen (Red.), Natur og danning: profesjonsutøvelse, barnehage og skole (s. 117-134). Bergen: Fagbokforlaget.

Hoem, J. (2015). Naturopplevelser på mobilen - danning på Instagram. I B. O. Hallås & G. Karlsen (Red.), Natur og danning : profesjonsutøvelse, barnehage og skole (s. 271-280). Bergen: Fagbokforlaget.

Holthe, A., Fossgard, E., & Wergedahl, H. (2015). Skolens matlandskap som arena for danning. I B. O. Hallås & G. Karlsen (Red.), Natur og danning : profesjonsutøvelse, barnehage og skole (s. 253-270). Bergen: Fagbokforlaget.

Holthe, A., Hallås, B. O., & Styve, E. T. (2015). Bruk av uteskole i de praktisk-estetiske fagene på barnetrinnet - en casestudie. I B. O. Hallås & G. Karlsen (Red.), Natur og danning: profesjonsutøvelse, barnehage og skole (s. 175-194). Bergen: Fagbokforlaget.

Karlsen, G. (2015). Natur og danning. I B. O. Hallås & G. Karlsen (Red.), Natur og danning: profesjonsutøvelse, barnehage og skole (s. 21-36). Bergen: Fagbokforlaget.

Klepsvik, K., & Heggen, M. P. (2015). Ta naturen tilbake i barnehagen. I B. O. Hallås & G. Karlsen (Red.), Natur og danning: profesjonsutøvelse, barnehage og skole (s. 95-116). Bergen: Fagbokforlaget.

Lundhaug, T. (2015). Situasjonsfaktorer i naturen - en casestudie av fleksibel ledelse i barnehagelærerutdanningen. I B. O. Hallås & G. Karlsen (Red.), Natur og danning: profesjonsutøvelse, barnehage og skole (s. 155-174). Bergen: Fagbokforlaget.

Lundhaug, T., & Sadownik, A. (2015). Naturen - Den levde kroppen erobrer place. I B. O. Hallås & G. Karlsen (Red.), Natur og danning: profesjonsutøvelse, barnehage og skole (s. 59-76). Bergen: Fagbokforlaget.

Lynngård, A. M. (2015). På jakt etter naturfag i natur- og friluftsbarnehagen. I B. O. Hallås & G. Karlsen (Red.), Natur og danning: profesjonsutøvelse, barnehage og skole (s. 135-154). Bergen: Fagbokforlaget.

Werler, T. C. (2015). Laring i og av naturen? Epigenetiske aspekter ved et didaktisk problem. I B. O. Hallås & G. Karlsen (Red.), Natur og danning: profesjonsutøvelse, barnehage og skole (s. 37-58). Bergen: Fagbokforlaget.

Heimro, L., & Haugstvedt, A. (2015). Dokumentasjon og oppfølging av bebuarar med diabetes i sjukeheim. Sykepleien Forskning(3), 216-226. doi:10.4220/Sykepleienf.2015.55007

Jakobsen, S.-E. (2015). Bedre klyngepolitikk for innovasjon og regional utvikling. Forskningspolitikk(3), 26-28.

Langland, E., Tuntland, H., Forland, O., Aas, E., Folkestad, B., Jacobsen, F., & Kjeken, I. (2015). Study protocol for a multicenter investigation of reablement in Norway. BMC Geriatrics, 15(1), 111. Hentet fra: http://www.biomedcentral.com/1471-2318/15/111

Rød, P. A. (2015). Evidensbasert sosialt arbeid. I I. T. Ellingsen, I. Levin, B. Berg, & L. C. Kleppe (Red.), Sosialt arbeid: en grunnbok (s. 196-209). Oslo: Universitetsforlaget.

Tuntland, H., Aaslund, M., Espehaug, B., Forland, O., & Kjeken, I. (2015). Reablement in community-dwelling older adults: a randomised controlled trial. BMC Geriatrics, 15(1), 145. Hentet fra: http://www.biomedcentral.com/1471-2318/15/145

Debattinnlegg

Bjelland, A. S. H. (2015, 22. oktober). Energisluket på badet. Bergens Tidende. Hentet fra: http://innsikt.bt.no/energisluket-pa-badet/

Carson, N., & Ohm, M. (2015, 14. september). Studentene gir uttrykk for at de synes at samarbeid med foreldrene eller foresatte er den største utfordringen i yrket. Hentet fra: http://www.utdanningsnytt.no/debatt/2015/september/den-vanskelige-samtalen/

Dahl-Hansen, H. P. (2015, 2. oktober). En fantastisk lærer. Bergens Tidende. Hentet fra: http://www.bt.no/meninger/kronikk/En-fantastisk-larer-3451069.html

Grimsæth, G. (2015). Kan Norge få verdens beste lærere? Utdanning(11), 48. Hentet fra: http://www.utdanningsnytt.no/globalassets/filer/pdf-av-utdanning/2015/utdanning-11-2015.pdf

Haglum, S., & Mekki, T. E. (2015, 1. oktober). Eldre er god business. Bergens Tidende. Hentet fra: http://www.bt.no/meninger/kronikk/Eldre-er-god-business-3450372.html

Heide, E. (2015, 28. oktober). Vil vi at ungane skal lære eller at læring skal skje? Hentet fra: http://utdanningsnytt.no/debatt/2015/oktober/vil-vi-at-ungane-skal-lare-eller-at-laring-skal-skje/

Jacobsen, O. W. (2015, 4. juli). Biologisk mangfold trues. Haugesunds Avis.

Jacobsen, O. W. (2015, 12. mai). Gjøkens aller siste "ko-ko". Sunnmørsposten.

Rekdal, O. B. (2015, 29. oktober). Plagiat - er det så ille? Bergens Tidende. Hentet fra: http://innsikt.bt.no/plagiat-er-det-sa-ille-2/

Sæverot, H. (2015, 20. oktober). Første, andre, tredje, pedagogikk solgt! Bergens Tidende. Hentet fra: http://innsikt.bt.no/forste-andre-tredje-pedagogikk-solgt/

Traavik, H. (2015, 18. juni). Eventyr er viktigere enn tester. Bergens Tidende. Hentet fra: http://www.bt.no/meninger/debatt/Eventyr-er-viktigere-enn-tester-3382532.html

Traavik, H. (2015, 30. juni). Hvorfor skal alle barn kartlegges? Bergens Tidende.

Traavik, H. (2015, 5. november). Slik ble elevene bedre i nynorsk. Bergens Tidende. Hentet fra: http://www.bt.no/meninger/debatt/Slik-ble-elevene-bedre-i-nynorsk-3474392.html

September 2015

Balakin, B. V., Delov, M. I., Kosinska, A., Kutsenko, K. V., & Lavrukhin, A. A. (2015). Heat transfer during transition to nucleate boiling. International Journal of Heat and Mass Transfer, 91, 1101-1105. doi: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2015.08.026

Bjelland, A. S. H. (2015, 3. september). Trematerialets skjulte hemmeligheter. Bergens Tidende. Retrieved from http://innsikt.bt.no/trematerialets-skjulte-hemmeligheter/

Bjørkhaug, I., Eidsvik, E., Hansen, A., & Haaland, H. (2015, 22. september). Bistand i blinde. Dagsavisen. Retrieved from http://nyemeninger.no/alle_meninger/cat1003/subcat1018/thread313802/#post_313802

Ervik, R., Kildal, N., & Nilssen, E. (Eds.). (2015). New contractualism in European welfare state policies. Farnham: Ashgate.

Grande, P. B. (2015, 15. september). Kunstsensur hos IS og nazistene. Bergens Tidende.

Grimsæth, G., & Holgersen, H. (2015). Nyutdannede allmennlærere og deres opplevelse av faglig kompetanse i leseopplæring generelt og av elever med lesevansker spesielt. Acta Didactica Norge, 9(1), Art. 14, 17 sider.

Henriksen, R. E. (2015). Kjærlighet i hjerneforskningens tid. Bergens Tidende. Retrieved from http://innsikt.bt.no/kjaerlighet-i-hjerneforskningens-tid/

Kvalheim, A., Bjørnethun, Å., Bergflødt, T. E., Mekki, T. E., & Førland, O. (2015). Trygger eldre som skrives ut av sykehus. Sykepleien, 103(8), 54-57. doi:10.4220/Sykepleiens.2015.54980

Litland, A. S., Løland, K. K., & Hammersland, A. (2015, 22. september). En av ti seksåringer får ikke nok søvn. Bergens Tidende.

Nordlund, I., Thronsen, A., & Linde, S. (2015). Innføring i vernepleie: kunnskapsbasert praksis - grunnleggende arbeidsmodell. Oslo: Universitetsforlaget.

Rekdal, O. B. (2015, 10. september). Et monumentalt magaplask. Bergens Tidende. Retrieved from http://innsikt.bt.no/et-monumentalt-magaplask/

Sæverot, H. (2015, 15. september). Når skolen blir arena for virtuell trakassering. Bergens Tidende. Retrieved from http://innsikt.bt.no/nar-skolen-blir-arena-for-virtuell-trakassering/

Juli og august 2015

Balakin, B. V., Kutsenko, K. V., Lavrukhin, A. A., & Kosinski, P. (2015). The collision efficiency of liquid bridge agglomeration. Chemical Engineering Science, 137, 590-600. doi: 10.1016/j.ces.2015.07.002

Berrick, J. D., Peckover, S., Pösö, T., & Skivenes, M. (2015). The formalized framework for decision-making in child protection care orders: A cross-country analysis. Journal of European Social Policy. doi:10.1177/0958928715594540

Heggernes, T. A. (2015, 17. august). Bør gamle lærarar lære seg nye triks? Bergens Tidende. Retrieved from http://innsikt.bt.no/bor-gamle-laerarar-laere-seg-nye-triks/

Henriksen, R. E. (2015, 20. august). Derfor bør du ikke la hjernen være alene. Bergens Tidende. Retrieved from http://innsikt.bt.no/derfor-bor-du-ikke-la-hjernen-vaere-alene/

Netland, M. (2014). When does childhood end? In H. Damrow & H. Hearn (Eds.), Conflicts in childhood. Freeland, Ox: Inter-disciplinary press.

Traavik, H., & Foss, V. (2015, 21. august). Jo, kartlegging kan være farlig! Bergens Tidende. Retrieved from http://www.bt.no/meninger/debatt/Jo_-kartlegging-kan-vare-farlig-3421620.html

Øye, C., Mekki, T., Skaar, R., Dahl, H., Forland, O., & Jacobsen, F. (2015). Evidence Molded by Contact with Staff Culture and Patient Milieu: an Analysis of the Social Process of Knowledge Utilization in Nursing Homes. Vocations and Learning, 1-16. doi:10.1007/s12186-015-9135-2

Mai og juni 2015

Ahmer, C. (2015, 15. mai). Byggherrene styrer byutviklingen. Bergens Tidende. Retrieved from http://www.bt.no/meninger/kronikk/Byggherrene-styrer-byutviklingen-3360401.html

Fairbrother, G., Cashin, A., Mekki, T. E., Graham, I., & McCormack, B. (2015). Is it possible to bring the emancipatory practice development and evidence-based practice agendas together in nursing and midwifery? International Practice Development Journal, 5(1).

Hamre, O., & Madsen, T. (2015, 15. mai). Oppskriften på Fargespill. Bergens Tidende. Retrieved from http://www.bt.no/kultur/Oppskriften-pa-Fargespill-3358578.html

Jacobsen, O. W. (2015, 15. april). Banebrytende krysningsforsøk. Stavanger Aftenblad. Retrieved from http://www.aftenbladet.no/meninger/Banebrytende-krysningsforsok-3674503.html

Lande, K., Hoddevik, C. L., & Sky, P. K. (2015). Avløsning av bruksretter. Kart og plan, 75(2), 145-154.

Larsen, A. K., & Hole, G. O. (2015). Study abroad from home: VIRCLASS and SW-VirCamp promoting international (ex)change in social work in Europe. In E. Kruse (Ed.), Internationaler austausch in der sozialen arbeid: entwicklungen - erfahrungen - erträge (pp. 169-185). Wiesbaden: Springer.

Moen, B. E., Baste, V., Morken, T., Alsaker, K., Pallesen, S., & Bjorvatn, B. (2015). Menstrual characteristics and night work among nurses. Industrial health(ahead of print).

Morken, T., Johansen, I. H., & Alsaker, K. (2015). Dealing with workplace violence in emergency primary health care: a focus group study. BMC Family Practice, 16(1), 51. doi: 10.1186/s12875-015-0276-z

Nyrnes, A. (2015). "Komme det folk til desse hus" : notater om bygningsformer og kunnskapsformer på Kronstad. Arkitektur N : The Norwegian Review of Architechture (3), 56-63.

Otnes, P., & Mjaatvedt, O. (2015). Elite og klasse i et egalitært samfunn : bokessay. Sosiologisk tidsskrift, 23(1-2), 109-117.

Torgersen, C., Alme, J., Bratrud, L., David, E., Kiss, T., Lippmann, C., . . . Velure, A. (2015). Clock and data recovery methods for the readout control unit 2 in ALICE TPC. Journal of Instrumentation, 10(04), C04028. doi: 10.1088/1748-0221/10/04/C04028

April 2015

Bergheim, A., & Fivelstad, S. (2015, 27. mars). Kuttet forbruket med 99 prosent. Dagens Næringsliv.

Halvorsen, M.-K., Langeland, E., Almenning, G., Haugland, S., Irgens, L. M., Markestad, T., & Sollesnes, R. (2015). Amming karlagt ved rutinedata. Tidsskrift for den norske legeforening, 135(3), 236-241. doi: 10.4045/tidsskr.14.0133

Kiland, C., Hallås, B. O., Børrestad, L. A., Beinert, C., & Øverby, N. (2015). Evaluering av kompetanseprogrammet "Folkehelse og nærmiljøkvaliteter" i fem fylker. Oslo: Helsedirektoratet.

Rommetveit, M., Helland, B., & Tvilde, J. (2015). Inkludering i arbeidslivet for mennesker med lett utviklingshemming: varig tilrettelegging i ordinær bedrift - en vanlig jobb. In H. L. Wærness, O. M. Hitland, R. M. Grung & G. Johannessen (Eds.), Litt klokere med profesjonelt blikk: perspektiver på vernepleiefag i utvikling: Fellesorganisasjonen.

Sky, P. K. (2015). Land consolidation in Norway in an international perspective. Spanish journal of rural studies, VI(1-2), 81-90.

Testad, I., Mekki, T. E., Førland, O., Øye, C., Tveit, E. M., Jacobsen, F., & Kirkevold, Ø. (2015). Modeling and evaluating evidence-based continuing education program in nursing home dementia care (MEDCED)—training of care home staff to reduce use of restraint in care home residents with dementia. A cluster randomized controlled trial. International Journal of Geriatric Psychiatry, Online. doi: 10.1002/gps.4285

Mars 2015

Aarstad, J., Ness, H. & Haugland, S. A. (In press) Network position and tourism firms' co-branding practice. Journal of Business Research.

Bergheim, A. & Fivelstad, S. (2014) Atlantic salmon (Salmo salar L.) in aquaculture: metabolic rate and water flow requirements. I: Woo, P. T. K. & Noakes, D. J. red. Salmon : biology, ecological impacts and economic importance. Nova Science Publishers Inc.

Breivik, J.-K. (2015) "Lille Norge": emigranters felleskapsutfordringer i Spania. Tidsskrift for velferdsforskning, 18 (1), s. 34-47.

Breivik, J.-K. & Sudmann, T. T. (2015) Samfunnsarbeid som svar på velferdspolitiske utfordringer? Tidsskrift for velferdsforskning, 19 (1), s. 2-6.

Ellingsen, J. E. (2015) Hva kjennetegner et talent? Bergensavisen 28. februar.

Fivelstad, S., Kvamme, K., Handeland, S., Fivelstad, M., Olsen, A. B. & Hosfeld, C. D. (2015) Growth and physiological models for Atlantic salmon (Salmo salar L.) parr exposed to elevated carbon dioxide concentrations at high temperature. Aquaculture, 436 (0), s. 90-94.

Garnes, Å. (2014) Prosjektledelse og usikkerhet. Prosjektledelse, (4), s. 6-12.

Magnussen, A.-M. & Nilssen, E. (2015) Sosialt medborgerskap, autonomi og deltagelse. Tidsskrift for velferdsforskning, 18 (1), s. 61-75.

Naalsund, B. & Haugstvedt, A. (2014) Ulike anbefalinger: screening for cøliaki hos barn og unge med type 1 diabetes. Sykepleien Forskning, 9 (4), s. 314-322.

Røskeland, M. (2015) Lesing er bra for oss. Bergens Tidende, 23. mars. Tilgjengelig fra: <http://www.bt.no/kultur/Lesing-er-bra-for-oss-3325207.html>

Solheimslid, T., Harneshaug, H. K. & Lümmen, N. (2015) Calculation of first-law and second-law-efficiency of a Norwegian combined heat and power facility driven by municipal waste incineration – A case study. Energy Conversion and Management, 95 (0), s. 149-159.

Sudmann, T. T. & Folkestad, H. (2015) Deltakelse som engasjement og utfordring: samfunnsarbeid med utviklingshemmede. Tidsskrift for velferdsforskning, 18 (1), s. 7-.17

Ye, Y. & van Nes, A. (2014) The spatial flaws of new towns: Morphological comparison between a Chinese new and old town through the application of space syntax, spacematrix and mixed use index. A|Z : ITU journal of Faculty of architecture 11 (2), s. 191-208.

Februar 2015

Aarstad, J., Ness, H., & Haugland, S. A. (2015). Innovation, uncertainty, and inter-firm shortcut ties in a tourism destination context. Tourism Management, 48(0), 354-361. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.tourman.2014.12.005

Balakin, B. V., Delov, M. I., Kutsenko, K. V., Lavrukhin, A. A., & Merinov, I. G. (2015). Short-time heat impulse intensification of heat transfer in liquid nitrogen. Cryogenics, 67(0), 1-3. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.cryogenics.2014.12.004

Christopherson, C., Breivik, J.-K., Homme, A. D., & Rykkja, L. H. (2015). The Cultural rucksack: a national programme for atrs and culture in Norwegian schools. Beren: Fagbokforlaget, Kulturrådet.

Fløysand, A., Jakobsen, S.-E., & Sánchez-Hernández, J. L. (2015). Regional industrial policy in Norway and Spain. In R. Baptista & J. Leitao (Eds.), Entrepreneurship, human capital and regional develoment: labor networks, knowledge flows and industry growth (s. 309-331): Springer.

Garvis, S., Ødegaard, E. E., & Lemon, N. (2015). Beyond observations : narratives and young children. Rotterdam: Sense Publishers.

Hallås, B. O., Herfindal, T., & Wergedahl, H. (2014). Comparison of the physical activity of 11-12 year old pupils in two schools in Norway and Iceland, using pedometer registrations and activity diaries. Netla - online journal on pedagogy and education, 1-20.

Haugstvedt, A., Wentzel-Larsen, T., Aarflot, M., Rokne, B., & Graue, M. (2015). Assessing fear of hypoglycemia in a population-based study among parents of children with type 1 diabetes - psychometric properties of the hypoglycemia fear survey - parent version. BMC Endocrine Disorders, 15(1), 2. doi: doi:10.1186/1472-6823-15-2

Henriksen, R. E., Torsheim, T., & Thuen, F. (2015). Relationship Satisfaction Reduces the Risk of Maternal Infectious Diseases in Pregnancy: The Norwegian Mother and Child Cohort Study. PLoS ONE, 10(1), e0116796. doi: 10.1371/journal.pone.0116796

Jakobsen, S.-E. (In press). Between bonding and bridging: regional differences in innovation collaboration in Norway. Norsk geografisk tidsskrift - Norwegian journal of geography, 69.

Lande, K., Løken, L., Bruflot, A., & Sky, P. K. (2014). Oppløsning av personlig sameie i fast eiendom som jordskiftesak. Tidsskrift for eiendomsrett(2), 121-133.

Momeni, H., & Domagala, M. (2015). CFD simulation by transport solid particles by jet pumps. Paper presentert på konferanse.

Nilsen, A. K., & Hallås, B. O. (2014, 19. september). Skolebyrådens magaplask. Bergens Tidende. Nedlasted fra from http://www.bt.no/meninger/debatt/Skolebyradens-magaplask-3200052.html

Nilsen, S., Malterud, K., Werner, E. L., Mæland, S., & Magnussen, L. H. (2015). GPs' negotiation strategies regarding sick leave for subjective health complaints. Scandinavian journal of primary health care(0), 1-7. doi: 10.3109/02813432.2015.1001943

Rekdal, O. B. (2015, 5. februar). Akademisk mytemakeri. Bergens Tidende. Nedlastet fra http://www.bt.no/meninger/kronikk/Akademisk-mytemakeri-3294988.html

Rekdal, O. B. (2015, 16. februar). Når publikasjoner kun telles. Bergens Tidende. Nedlasted fra http://www.bt.no/meninger/debatt/Nar-publikasjoner-kun-telles-3301572.html

Rommetveit, M., & Tollefsen, A. (2014). Nærlys på tvang og makt overfor personer med utviklingshemming. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 10(2014), 2.

Skramstad, H. & Skivenes, M. (2015, 24. februar). Child welfare workers’ views of fathers in risk assessment and planned interventions, a comparison between English and Norwegian workers. Tidskriftet Child & Family Social Work.

Skjaerven, L. H., Gard, G., Sundal, M. A., & Strand, L. I. (2015). Reliability and validity of the Body Awareness Rating Scale (BARS), an observational assessment tool of movement quality. European Journal of Physiotherapy, 17(1), 19-28. doi: 10.3109/21679169.2014.992470

Titlestad, I., Graue, M., & Haugstvedt, A. (2014). Behandlingsmål for eldre med diabetes. Geriatrisk sykepleie, 6(3), 10-17

Vederhus, B. J., Eide, G. E., Natvig, G. K., Markestad, T., Graue, M., & Halvorsen, T. (2015). Health-related quality of life and emotional and behavioral difficulties after extreme preterm birth: developmental trajectories. PeerJ, 3, e738.

Januar 2015

Aadland, E. K., Holthe, A., Wergedahl, H., & Fossgard, E. (2014). Fysiske faktorers betydning for mattilbudet i barnehagene - en case study. Nordisk barnehageforskning, 8, 1-17.

Aasen, H. S., Gloppen, S., Magnussen, A.-M., & Nilssen, E. (2014). Juridification and social citizenship in the welfare state. Cheltenham: Edward Elgar. Du kan lese litt av boka hjå Google Books.

Balakin, B. V., Delov, M. I., Kutsenko, K. V., Lavrukhin, A. A., & Zhdaneev, O. V. (2015). Heat transfer from Ni–W tapes in liquid nitrogen at different orientations in the field of gravity. Cryogenics, 65(0), 5-9. doi: 10.1016/j.cryogenics.2014.11.003

Balakin, B. V., Shamsutdinova, G., & Kosinski, P. (2015). Agglomeration of solid particles by liquid bridge flocculants: Pragmatic modelling. Chemical Engineering Science, 122(0), 173-181. doi: 10.1016/j.ces.2014.09.003

Eidsvik, E. (2015). Liminal but Omnipotent: Thesen & Co. - Norwegian migrants in the Cape Colony. I: K. A. Kjerland & B. E. Bertelsen (Eds.), Navigating colonial orders: Norwegian entrepreneurship in Africa and Oceania (s. 79-105). Oxford: Berghahn Books. Du kan lese litt i boka hjå forlaget.

Grande, P. B. (2014, 24. desember). Hvorfor Gud ble menneske. Bergens Tidende, s. 1. Retrieved from http://www.bt.no/meninger/debatt/Hvorfor-Gud-ble-menneske-3268203.html

Hope, A., Stuhr, L. B., Pavlin, T., Bjørkum, A. A., & Grønningen, M. (2015). MRI of the central nervous system in rats following heliox saturation decompression. Undersea and hyperbaric medical journal, 42(1), 57-64.

Kosberg, N., Carson, S. G., & Skauge, T. (2014). Etikk for beslutningstakere: kompendium våren 2014. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Kristensen, T. (2014). Classification of early autism based on HPLC data. International Federation for Medical and Biological Engineering Proceedings, 41, 774-778. doi: 10.1007/978-3-319-00846-2_192

Skauge, T. (2014). Teknologiledelse - mer enn en akademisk merkevare? Gjallerhorn: tidsskrift for professionsstudier(19), 72-87.

Stalheim, J. (2015). Ophelia scene. On Voices of women av Bettina Smith og Einar Røttingen. Oslo: Lawo Classics.

Tefre, Ø. S. (2015). The justifications for terminating parental rights and adoption in the United States. Children and Youth Services Review, 48(0), 87-97. doi: 10.1016/j.childyouth.2014.12.009

Tefre, Ø. S. (2015). Security governance in Hout Bay: a study of three local communitites' capacity to engage in policing. In P. Albrecht & H. M. Kyed (Eds.), Policing and the politics of order-making (s. 143-159). Abingdon, UK: Routledge. Du kan lese litt i boka på Amazon.

Tuntland, H., Espehaug, B., Forland, O., Hole, A., Kjerstad, E., & Kjeken, I. (2014). Reablement in community-dwelling adults: study protocol for a randomised controlled trial. BMC Geriatrics, 14(1), 139. doi: 10.1186/1471-2318-14-139