Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Bevegelse og funksjon

Forskningen bygger på kunnskapsfelt knyttet til kropp, bevegelse og funksjon.

Det teoretiske grunnlaget for forskergruppens arbeid er forankret i naturvitenskapelig, samfunnsvitenskapelig og humanistisk kunnskap og er en erkjennelse av at det er mange ulike faktorer som er med på å opprettholde helse, og som bidrar til funksjonsnedsettelse, smerte og sykdom.

Fysiske og psykiske belastninger kan gi kroppslige utslag og bidra til sykdomsutvikling. Kroppslige plager forstås derfor i lys av tidligere erfaringer, nåværende situasjon, sosiale og kulturelle forhold. Denne kunnskapen gir et godt grunnlag til å forstå hvordan sykdom og plager i bevegelsesapparatet kan oppstå, behandles og forebygges.

Forskningen i BeFu har to hovedretninger:

1) Forskning innen langvarige muskelskjelettlidelser inkludert undersøkelse og rehabilitering av ulike pasientgrupper, og forhold knyttet til arbeidsmulighet og helse.

2) Forskning innen hjerte- og lungelidelser inkludert oppfølging av ekstremt premature barn, samt treningskapasitet, pustemønstre og pustevansker hos ungdom og voksne.

Prosjekter