Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk
DiaBEST

DiaBEST - Diabetes forskergruppe for beste praksis

Det er anslått at 375.000 personer i Norge har diabetes. 175 000 mennesker har diabetes uten å vite om det. Hvert år får omtrent 6000 nye personer i Norge diagnosen. 600 får diabetes type 1, av dem er ca. 250 barn under 15 år.

Det er stort behov for forskning knyttet til utprøving av modeller for støtte og veiledning som kan bidra til å forebygge sykdom og fremme helse, gode levevaner og livskvalitet. Forskergruppen DiaBEST forsker på utvikling, implementering og effekt av tiltak, som for eksempel bruk av autonomistøttende tiltak og e-konsultasjoner.

Ett av de viktigste målene for kunnskapsutvikling i forskergruppen er forskning på hvordan personer med diabetes opplever sin hverdag og løser daglige behandlingsutfordringer.

Det er også behov for flere studier knyttet til praksisnær og praksisrettet tjenesteforskning. Implementering av kunnskapsbaserte retningslinjer, samarbeid mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten og samarbeid på tjenesteområder på tvers av helse- og velferdssektorene er viktige forskningsområder som vi jobber med. 

Gjennom store befolkingsbaserte studier og registerdata genereres ny kunnskap om forhold knyttet til utvikling av sykdom, sykdomsbyrde, belastning sykdommen har på livskvalitet og forebyggende tiltak.

Tematiske forskningsområder:

DiaLife - å leve med diabetes
Kontaktperson: Førsteamanuensis Anne Haugstvedt

DiaHealth - Diabetes i kommunehelsetjenesten 
Kontaktperson: Professor Marit Graue

DiaRisk - Risiko for komplikasjoner og komorbiditet
Kontaktperson: Førsteamanuensis Marjolein M Iversen