Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Kreft og livskvalitet

Forskergruppen «Kreft og livskvalitet» ønsker gjennom sine prosjekter å undersøke hvordan kreft -sykdom og -behandling, funksjonssvikt eller ulike kliniske symptomer er knyttet til og påvirker kreftpasienters helse og livskvalitet.

Nye beregninger fra Kreftregisteret viser at antall krefttilfeller kommer til å øke med 40 prosent i befolkningen i løpet av de neste 15 årene. Kunnskap som fremkommer i vår forskning kan bidra til at omsorg, ivaretagelse og rehabilitering kan forstås ut ifra og tilpasses ulike kreftpasienters behov. 

Tradisjonelt har helse og livskvalitet vært målt av helsepersonell ved observasjon. De senere årene er det utviklet generelle og diagnosespesifikke spørreskjema slik at pasientene selv kan rapportere om sin egen opplevelse av helse og livskvalitet. Gruppen benytter seg av både kvalitative og kvantitative metoder i tilnærmingen til disse problemområdene.

Prosjekter

Helse og livskvalitet hos eldre med kreft på sykehjem
Kontaktperson: Professor Jorunn Drageset

Health Promotion - Worthwhile? Reorienting the community health care services
Kontaktperson Bergen: Professor Jorunn Drageset

Helse og livskvalitet hos kvinner med brystkreft
Kontaktperson: Førsteamanuensis Sigrunn Drageset

Helserelatert livskvalitet og psykososiale faktorer hos kreftopererte pasienter
Kontaktperson: Førsteamanuensis Elisabeth Beisland 

Helse og livskvalitet hos pasienter over 80 år i somatisk sykehus
Kontaktpersoner: Førsteamanuensis Elisabeth Beisland og Professor Jorunn Drageset

Livskvalitet blant pasienter med sykdom i de store kar (karkirurgiske pasienter)