Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

PROCARD (Patient-reported outcomes and quality of care in cardiology)

Over 450.000 nordmenn lever med hjerte- og karsykdom som angina pectoris, hjerteinfarkt, hjertesvikt, høyt blodtrykk og hjerterytmeforstyrrelser.

Hjertesykdommer er fortsatt den hyppigste dødsårsak i Norge til tross for at overlevelsen har økt de siste tiårene. Forskning på hvordan pasientene lever med sin hjertesykdom er derfor viktig.

Hovedsatsingsområdene innenfor PROCARD-gruppens forskning er:

  • pasientrapporterte data
  • kvalitet i pleie og behandling

Det er pasienten sin stemme som skal frem i forskningen. Pasientrapporterte data blir kombinert med kliniske utkommemål.

Gode kvalitetsforbedringsprosjekt er viktig for kvaliteten på tjenestene og inngår derfor som eget satsingsområde. Her arbeider vi med tema som etterlevelse av retningslinjer, sammenhenger mellom behandlingsforløp/pasientforløp og ressursbruk, ledelse og organisering.

Vi framskaffer forskningsbasert kunnskap for å bedre ressursutnyttelse og samhandling, og utvikler og evaluerer metoder for å redusere et potensielt gap mellom forskning og klinisk praksis.

Prosjekter

CARDELIR

BECARESPRO

CONCARDPCI

TELMON-NOR

Sykepleieres holdninger til skriving av intensivdagbok

Patient-reported outcomes in patients with AS

Patient-reported outcomes in high risk MI