Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk
forskergruppen_psykisk-helse1280.jpg

Psykisk helse og rus

Forskergruppen psykisk helse og rus har særlig kompetanse på mangfoldet av krevende livserfaringer som mennesker møter i et livsløp og hvordan dette virker inn på både psykisk og fysisk helse.

Fagmiljøets formelle kompetanse er tverrfaglig innenfor helsefag og samfunnsfag. Forskningen omfatter blant annet samfunnsmessige forhold som fattigdom og arbeidsløshet, rusproblematikk, skilsmisser og familieoppløsning, vold i nære relasjoner, plutselig død og selvmord.

Gruppens medlemmer forsker også på betydningen av sosial nettverksstøtte, likemannsstøtte og profesjonell hjelp, samt bedringsprosesser forskningsetikk, plagiat og akademiske myter.

Forskergruppens medlemmer har på sine ulike felt bidratt med viktig kunnskap til fagfeltet gjennom et stort antall publiserte vitenskapelige artikler og fagbøker. Kunnskapens relevans og nytte viser seg også ved at forskningen er blitt pensum internasjonalt, refereres til i NOU-rapporter og andre utredninger. Forskergruppens medlemmer er også etterspurte foredragsholdere og har verv i ulike komiteer. Forskergruppen utgav våren 2016 boka "Krevende livserfaringer og psykisk helse".

Prosjekter