Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Rehabilitering og helsefremming

Ifølge WHO lever ca. 15 prosent av verdensbefolkningen med en funksjonsnedsettelse. Antallet øker fordi flere personer lever lengre med ulike helseutfordringer.

Hovedmålet i forskergruppen er å øke kunnskapen om hvordan personer med kortere eller langvarige helseutfordringer, i forskjellige livsfaser og settinger, mestrer og kan bedre sin hverdag ytterligere.

Rehabilitering og helsefremming inkluderer prosesser der flere aktører samarbeider for å muliggjøre best mulig funksjon og mestring, selvstendighet og deltagelse i samfunnet. Evnen til å fremme egen helse i samspill med omgivelsene er sentralt. Dette innebærer fokus på både system- og individnivå, og på tvers av sektorer. Forskergruppens medlemmer har bakgrunn fra ulike helse- og samfunnsvitenskapelige fag.

Det er stort behov for økt kunnskap om rehabilitering og helsefremming. Forskergruppen forsker på utvikling, implementering, effekt av ulike tiltak og helsefremmende prosesser. 

Prosjekter

Hverdagsrehabilitering – en multisenterstudie
Kontaktperson: Førsteamanuensis Eva Langeland

Vossamodellen – hverdagsrehabilitering
Kontaktperson: Førstelektor/ stipendiat Hanne Kristin Tuntland

Hverdagsrehabilitering – kvalitative studier av personalets erfaringer med hverdagsrehabilitering
Kontaktperson: Førstelektor Kari Margrethe Hjelle

Arbeidsfellesskap i Fontenehus - en kvalitative studie av ansattes erfaringer 
Kontaktperson: Førsteamanuenis Liv Grethe Kinn

Helsefremming og salutogenese
Kontaktperson: Førsteamanuensis Eva Langeland

Forebyggende hjemmebesøk til eldre
Kontaktperson: Førsteamanuensis Oddvar Førland

Brukermedvirkning i fysioterapimodellen: Intensiv motorisk trening til barn med CP – en case studie
Kontaktperson: Høgskolelektor Helga Kristin Kaale

Kommunefysioterapeutrollen i dag – design kvalitative beskrivelser
Kontaktperson: Høgskolelektor Helga Kristin Kaale

Disability and Global Health: Implications for rehabilitation. (Prosjektbeskrivelse i Cristin)
Kontaktperson: Førsteamanuensis Graziella Van den Bergh

The role of NGOs and civil society in providing rehabilitation services for children with disabilities in Tanzania and the Sudan. (Avsluttet. Se prosjektbeskrivelse/publikasjoner i Cristin)
Kontaktperson: Førsteamanuensis Graziella Van den Bergh

Gerontology across the professions and across the Atlantic (GAPA). (Avsluttet. Se prosjektbeskrivelse/publikasjoner i Cristin)
Kontaktperson: Førsteamanuensis Graziella Van den Bergh

Patients´ and health care providers´ experiences with fracture management: A qualitative study from Malawi
Kontaktperson: Førsteamanuensis Graziella Van den Bergh

Rehabiliteringsforløp hos eldre voksne etter hoftebrudd
Kontaktperson: Førsteamanuensis Graziella Van den Bergh

Towards Human Well-being: Searching for Communication Strategies to promote Physiotherapy in Mental Health. (Avsluttet. Se prosjektbeskrivelse/publikasjoner i Cristin)
Kontaktperson: Dosent Liv Karin Helvik Skjærven