Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk
Baby
Foto: Shutterstock.

Reproduktiv helse

Vår forskergruppe fokuserer på ulike aspekter av reproduktiv helse gjennom kvinners og menns livsløp.

Noen eksempler er kvinnehelse under svangerskapet (overvekt, søvn, stress og sosiale relasjoner), møtet mellom helsepersonell og ungdommer, holdninger på internett og livet etter underlivskreft.

Særlig fokus nå er migranters perinatale helse som undersøkes i store registerbaserte studier. Det er viktigt å identifisere risikogrupper slik at svangerskapsomsorgen også kan tilpasses innvandrerkvinners behov. Vi undersøker også kvinners fødselsopplevelser med fokus på forskjeller mellom europeiske land.

Et annet prosjekt handler om fedres opplevelser de første dagene etter fødsel. Et av våre avsluttede prosjekter handler om eldre førstegangsfødende, noe som innebærer svekket fertilitet og økt risiko for komplikasjoner under graviditet og fødsel.

Kunnskapen er viktig for å skape effektive helsefremmende og forebyggende tiltak og sikre god helse i den reproduktive delen av befolkningen, også hos invandrere. 

Prosjekter

Pregnancy outcomes in relation to country of birth

Building Intrapartum Research Through Health - an interdisciplinary whole system approach to understanding and contextualising physiological labour and birth. 

Babies Born Better Survey

Fedres opplevelse av tidlig hjemreise (Avsluttet. Se prosjektbeskrivelse/ publikasjoner i Cristin)

eHealth literacy and pregnancy complaints (Avsluttet. Se prosjektbeskrivelse/ publikasjoner i Cristin)

Internett og helse

Samliv og helse, delprosjekt 3. (Avsluttet. Se prosjektbeskrivelse og publikasjoner i Cristin)

Helseforskjeller i Tsjekkia og Norge

Gravide og søvn