Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk
samfunnsarbeid1280.jpg

Samfunnsarbeid

Forskergruppen Samfunnsarbeid forsker på mulighetsbetingelser for sosial deltakelse.

Samfunnsarbeid bygger på en forståelse av at samfunn og sosiale strukturer skapes og endres gjennom menneskers kollektive handlinger og organiseringsinitiativ. Som forskningsområde, er vi opptatt av å forstå og beskrive sosiale prosesser som både hindrer og åpner for sosial deltakelse.

Vi har de siste tiårene sett samfunnsmessige endringer som gjør at vi må tenke nytt om sosiale fellesskap, sosiale bevegelser og mulighetsbetingelsene for sosial deltakelse. Globalisering og nettbasert kommunikasjon er stikkord her. I slike samfunnsendringer ser vi muligheter, men samtidig også store barrierer og utfordringer.

Forskergruppen er opptatt av spenningsforholdet mellom makt og motstand, mobilisering og passivisering, og motstands- og mobiliseringsfeltenes mangfoldighet og kreative nyskapninger. Samspillet mellom forståelse og handling står sentralt. Derfor inngår aksjonsforskning som del av gruppens profil.