Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Avslutning av doktorgrad

En doktorgrad ved HiB tildeles på grunnlag av en godkjent opplæringsdel, en godkjent vitenskapelig avhandling, og godkjent doktorgradsprøve (prøveforelesning og disputas).

Når opplæringsdel er gjennomført og avhandling skrevet, søker ph.d.-kandidaten studiets programutvalg om å få avhandlingen bedømt. Når programutvalget har godkjent søknaden oppnevnes en bedømmelseskomite som vurderer om avhandlingen er verdig til å forsvares for ph.d.-graden.

Som første del av doktorgradsprøven skal ph.d-kandidaten holde en prøveforelesning over et oppgitt emne. Prøveforelesningen vurderes av bedømmelseskomiteen. Prøveforelesningen må være bestått før det avholdes disputas.

Disputas, eller offentlig forsvar av avhandlingen, er andre del av doktorgradsprøven. Bedømmelseskomiteen vurderer kandidatens forsvar av avhandlingen og konkluderer om disputasen er godkjent eller ikke. Det sentrale ph.d.-utvalget fatter vedtak om godkjenning av doktorgradsprøven etter innstilling fra bedømmelseskomiteen.

Når doktorgradsprøven er godkjent kreerer høgskolestyret kandidaten til philosophiae doctor av Høgskolen i Bergen.