Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Ph.d.-emner og kurs

Følgende emner tilbys ved ph.d.-studiet Studier av danning og didaktiske praksiser:

Obligatoriske emner:

PHD901: Danning og didaktiske praksiser (10 studiepoeng)

Frekvens: Hvert høstsemester. Planlagt kurs: Uke 38 og 42.

PHD902: Vitenskapsteori, etikk og akademisk tekstarbeid (10 studiepoeng)

Frekvens: Hvert vårsemester. Planlagt kurs: Uke 3 og 7 i 2017.

PHD903: Forskningsmetodologi og -design (5 studiepoeng)

Frekvens: Hvert vårsemester. Planlagt kurs: Uke 17 og 20 i 2017.

Valgfrie emner:

PHD904: Kunstfagdidaktikk (5 studiepoeng)

Frekvens: Planlagt kurs: høsten 2017

PHD905: Lærerprofesjonen (5 studiepoeng)

Frekvens: Annet hvert vårsemester. Planlagt kurs: 30. mai til og med 1. juni 2017.

PHD906: Utdanningsinstitusjoner som danningsarenaer (5 studiepoeng)

Frekvens: Annet hvert høstsemester. Planlagt kurs: 8., 9. og 10. november 2016

PHD907: Barnehagen som danningsarena (5 studiepoeng)

Frekvens: Annet hvert høstsemester. Neste kurs: september og oktober 2016 

PHD908 Kritisk matematikkdidaktikk: undervisning og forskning (5 studiepoeng)

Frekvens: Annet hvert vårsemester. Planlagt kurs: 11.-13.1 2017 og 9.-10.2 2017.

PHD909: Utdanningsretorikk (5 studiepoeng)

Frekvens: Annet hvert vårsemester. Planlagt kurs: Etter påske våren 2017.

Nærmere informasjon om tidspunkt for de ulike emnene blir annonsert fortløpende. Det vil variere hvor ofte de ulike kursene arrangeres.

Mer informasjon om kursene.