Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Søknad og opptak til til ph.d.-utdanning

Her finner du informasjon om søknad og opptak til ph.d.-utdanning ved Høgskolen i Bergen.

Grunnlag for opptak

Alle som søker opptak til ph.d.-utdanning ved Høgskolen i Bergen må tilfredstille krav knyttet til relevant utdanning på mastergradsnivå, finansiering tilsvarende tre års fulltidsstudium, prosjektbeskrivelse og forslag til veileder.

1) Utdanning

For opptak til ph.d.-utdanningen må du normalt ha en mastergrad på 120 studiepoeng som bygger på en bachelorgrad på 180 studiepoeng eller en integrert mastergrad 300 studiepoeng. Programutvalget for det aktuelle studiet kan etter særskilt vurdering godkjenne annen likeverdig utdanning som grunnlag for opptak. For mer informasjon om opptakskrav og hvilke utdanningsområder som godkjennes som grunnlag for opptak, se programmets studieplan.

2) Finansiering

Ved søknad om opptak til ph.d.-utdanning må du legge ved tilsagn om finansiering av tre årsverk til ph.d.-studiet. Dette kan enten innebære du har fått et forskningsstipend for hele opptaksperioden for eksempel ved tilsetting i stipendiatstilling ved HiB, eller det kan innebære at du er blitt fristilt og betalt av arbeidsgiver for å gjennomføre forskerutdanningen.

Utlysning av stipendiatstillinger ved HiB finner du under ledige stillinger på våre nettsider.

3) Prosjektbeskrivelse

Ved søknad om opptak til ph.d.-utdanning ved HiB må du legge ved en prosjektbeskrivelse hvor det gjøres rede for tema, problemstillinger, samt valg av teori og metode. Videre skal prosjektbeskrivelsen inneholde følgende:

  • faglig redegjørelse for prosjektet
  • fremdriftsplan for prosjektet
  • dokumentasjon på finansiering
  • dokumentasjon av spesielle behov for faglige og materielle ressurser
  • eventuelle planer for opphold ved annen institusjon
  • plan for faglig formidling
  • opplysninger om eventuelle immaterialrettslige restriksjoner for å beskytte andres rettigheter

4) Veiledning

Arbeidet med doktorgradsavhandlingen skal foregå under individuell veiledning. Søknad om opptak skal derfor inneholde forslag til minst én veileder og hvilket forskningsmiljø du vil være tilknyttet i opptaksperioden.

For mer informasjon om opptaksvilkår se § 5-1 i Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Bergen og  opptakskrav/utfyllende bestemmelser for det aktuelle studiet.

Hvordan søke opptak?

Du søker opptak  til ph.d.-utdanning ved å sende inn utfylt søknad om opptak til ph.d.-studium ved Høgskolen i Bergen sammen med obligatoriske vedlegg som angitt i veiledning for utfylling av søknadsskjema for ph.d.-studier ved HiB.

Det skal normalt søkes om opptak til ph.d.-utdanningen innen 3 måneder etter oppstart av det forskningsprosjektet som skal lede frem til ph.d.-graden. Dersom det gjenstår mindre enn 1 års fulltidsarbeid med forskningsprosjektet ved søknadstidspunkt, skal søkeren avvises.

Søknadsfrist og opptak

Opptak til ph.d.-studium ved HiB skjer fortløpende hele året. Søknad om opptak behandles og avgjøres av programutvalget ved studiet basert på en samlet vurdering av søknaden.