Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Stipendiater ved ph.d.-studiet Studier av danning og didaktiske praksiser

Aasne Vikøy

Arbeidstittel: Metaspråk og språkleg medvit. Ein studie av lærarars og elevars syn på grammatikkens rolle og relevans i det fleirspråklege norskklasserommet.
Veiledere: Agnete Nesse, Åsta Haukås og Ingvild Nistov
Prosjektperiode: 1.9.2015–1.9.2019

Les om prosjektet til Aasne Vikøy

Ahmed Ahef Khateeb

Arbeidstittel: Økokritikk og danning: lesinger av et utvalg norsk samtidslitteratur
Veiledere: Nina Goga og Lykke Harmony Alara Guanio-Uluru
Prosjektperiode: 31.10.2015–31.10.2019

Les om prosjektet til Ahmed Ahef Khateeb

Ingfrid Veka

Arbeidstittel: Oppfatning og operasjonalisering av læreplanen i faget mat og helse
Veiledere: Asle Holthe og Hege Wergedahl
Prosjektperiode: 1.9.2015–31.8.2019

Les om prosjektet til Ingfrid Veka

Ingvild Bjørkeng Haugen 

Arbeidstittel: Lærerprofesjon og interkulturell kompetanse
Veiledere: Tom Are Trippestad og Solvejg Jobst
Prosjektperiode: 17.8.201516.8.2019

Les om prosjektet til Ingvild Bjørkeng Haugen

Mari Kristine Jore

Arbeidstittel: Flerkulturell danning i samfunnsfagsundervisningen
Veiledere: Bodil Ravneberg og Solvejg Jobst
Prosjektperiode: 3.8.2015–3.8.2019

Les om prosjektet til Mari Kristine Jore

Åshild Berg Brekkhus

Arbeidstittel: Kapabilitet og kapabilitetsdanning i den videregående skole: - Dugelighet, frigjøring og agens hos elever i yrkesfaglige utdanningsprogram i Vest-Norge
Veiledere: Tobias Werler
Prosjektperiode: 1.9.2014–31.8.2018

Les om prosjektet til Åshild Berg Brekkhus

Lisa Steffensen

Arbeidstittel: Matematikk, klimaendring og kritisk medborgerskap
Veiledere: Toril Eskeland Rangnes, Emirata Marit Johnsen Høines, Rune Herheim
Prosjektperiode: 1.1.2016–31.12.2019

Les om prosjektet til Lisa Steffensen

Katrine Heggstad

Arbeidstittel: Drama, dementia and dignity (DD&D): Questionong borderlines of drama pedagogics. Veiledere: Alaug Nyrnes og Helen Nicholson 
Prosjektperiode: 21.10.2015–20.10.2019

Cathrine Borgen

Arbeidstittel: Didactical approaches to business education. Veiledere: Gunvor Wilhelmsen, Solveig Reindal og Fredederique Børhaug 
Prosjektperiode: 1.9.2015–1.08.2020

Hege Maria Poulaki Mandt 

Arbeidstittel: Coherent teacher education programs for prospective math teachers. 
Veiledere: Tamsin Jillian Meaney og Odd Tore Kaufmann
Prosjektperiode: 19.04.2016–18.04.2019.

Sanna Erika Forsström

Arbeidstittel: Programmering som motivator i mattematikkundervisning. 
Veiledere: Tamsin Jillian Meaney, Johan Lie og Odd TOre Kaufmann.
Prosjektperiode: 19.4.2016–18.4.2019

Oksana Singh

Arbeidstittel: Utvikling av læringsfremmende tilbakemeldingspraksis i matematikkfaget i grunnskolen. 
Veiledere: Knut Steina Engelsen (HSH) og Frode Olav Haara (HiSF).
Prosjektperiode: 01.08.2016 - 31.07.2020