Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

FoU i utdanningen

Her vil vi samle eksempler på studenters FoU-arbeid og forskningsprosjekter der studenter deltar.

Studenter, ansatte og myndighetene er opptatt av å få til bedre sammenheng mellom utdanning og FoU-arbeid. Dette ser vi i Stortingets behandling av Stortingsmelding 18 Konsentrasjon for kvalitet, og vi forstår at dette vil stå sentralt i stortingsmeldinga om kvalitet i høyere utdanning som kommer våren 2017.

Ved HiB har en arbeidsgruppe bestående av faglig ansatte og studenter ved alle avdelingene og biblioteket kommet med innspill og ideer til hvordan vi bedre kan lykkes med dette. Arbeidsgruppen leverte en rapport som ble lagt frem både for FoU-utvalget og for utdanningsutvalget høsten 2015 og som også ble drøftet i et felles møte mellom de to utvalgene.

Eksempler på forskningsprosjekter med studentdeltakelse

Eksempler på studenters FoU-arbeid