Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk
eple_1221_280.jpg

Teknologiledelse, innovasjon og entreprenørskap

SIMpLe - Start-up and Innovation Management simuLation

Utvikling av nettbasert undervisningsopplegg i innovasjon og entreprenørskap for ikke-økonomer

How can policy makers create industrial clusters? (FORFI) 

This project, financed by the Norwegian Research Council's FORFI programme,will investigate how policy makers can create industrial clusters without losing sight on questions of regional development. Through a comprehensive analysis of selected cluster initiatives in Norway we will provide theoretical and empirical knowledge both on how to better measure cluster results and how to design smarter and better cluster programs.

Path development in different regional settings. Regional policy approaches in the global economy (VRI 3)
How do industries and innovation systems in different regional economies evolve over time? The project, supported by Norwegian Research Council's VRI 3 programme, will analyse how regional specific industrial development paths arise, and are maintained and renewed. The theoretical framework implies that the conditions for industrial renewal and path creation are largely determined by the type of RIS that dominates, the type of global production and innovation networks to which central regional firms belong, and the breadth and depth of knowledge sourcing and knowledge exchange. Policy approaches should adapt to such varying regional circumstances rather than follow some supposedly acknowledged best practices.

Exploring the role of VRI in regional innovation system formation and new path development (VRI 3)
The objective of the project is to develop more general knowledge and theories of innovation, innovation policy and policy measures at the regional levels based on research carried out in the VRI program as well as on complementary new research. The project will do this by identifying the extent of regional innovation systems in Norway and analyzing the contribution of the VRI program towards RIS formation, analyzing the impact of VRI with special attention to regional path development and analyzing national and regional governance and policy challenges related to the implementation of the VRI program.

Entreprenørskap i ulike geografiske kontekster, hemmende og fremmende faktorer (Phd.-prosjekt)
Dette Phd.-prosjektet fokuserer på innovasjonspraksis i ulike geografiske kontekster (urbane/rurale områder), og undersøker hva som er kritiske faktorer for at innovative bedrifter i disse områdene skal bidra til verdiskapning og utvikling av lokale næringsmiljø. Det å styrke innovasjonsevnen til bedrifter og næringsmiljø er blitt stadig viktigere i nærings- og regionalpolitikken. Prosjektet vil se på hvordan systemet for fasilitering av innovasjon (f.eks. inkubatorer/næringshager) er innrettet for å støtte opp om mekanismene for innovasjon i urbane og rurale område, og hvordan dette eventuelt kan innrettes på en smartere måte slik at det i større grad evner å støtte opp om innovasjonspraksisen i disse ulike geografiske kontekstene.

Petroleumsavhengighet og implikasjoner for nyskaping og entreprenørskap i et regionalt perspektiv (Forprosjekt Reginale Forskningsfond Vestlandet - RFFVEST)
I hvilken grad og hvordan påvirker den sterke petroleumsavhengigheten i Hordalandsregionen entreprenørskapsaktivitet, nyetableringer og nyetablerte bedrifters overlevelsesevne i oljerelaterte- og ikke oljerelatert bransjer? Forprosjektet, støttet av Regionale Forskningsfond Vestlandet, vil argumentere for at økt oljeavhengighet kan ha konsekvenser for entreprenørskap og etablering av nye virksomheter i regioner med sterkt innslag av petroleumsbasert virksomhet.