Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Diabetes i kommunehelsetjenesten (DiaHealth)

Med en stadig økende andel eldre i befolkningen og økt diabetesprevalens, er det en utfordring å sikre en helsetjeneste av høy kvalitet og tilstrekkelig diabeteskompetanse hos brukere og helsepersonell.

Prosjektets hovedmål er å bidra til å bedre kvaliteten på helsetjenester til personer med diabetes og bedre koordinerte helsetjenester. Hensikten er å utvikle ny kunnskap om ulike sider ved diabetesbehandlingen, kompetanseutvikling hos brukere og helsepersonell og effekt av tiltak med bruk av ny teknologi og web-baserte løsninger for å fremme en kunnskapsbasert helsetjeneste.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Høgskulen på Vestlandet, Bergen kommune, Universitetet i Stavanger, Stavanger Universitetssykehus, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin og Norges Diabetesforbund. Prosjektet har finansiering fra Norges forskningsråd.

Publikasjoner og artikler

Les mer om vitenskapelige publikasjoner i Cristin.