Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

DiaRisk - Risiko for komplikasjoner og komorbiditet

Den betydelige økningen av antall personer med diabetes kommende tiår både nasjonalt og internasjonalt vil kreve grundig epidemiologisk kunnskap.

Mange med diabetes har flere kroniske lidelser og kompliserte sykdomsbilder. Gjennom store befolkingsbaserte studier og registerdata er det behov for ny kunnskap om forhold knyttet til utvikling av sykdom, sykdomsbyrde, belastning sykdommen har på livskvalitet og forebyggende tiltak.

Forskningen i DiaRISK er knyttet til helsefremming og forebygging, risikofaktorer og overlevelse. Vi benytter data fra flere store norske helseundersøkelser for eksempel fra HUNT (Helse Undersøkelse i Nord-Trøndelag) samt kobling til flere andre norske helse- og kvalitetsregistre. Vi samarbeider tett med relevante kliniske miljøer på studier knyttet til diabetesrelaterte komplikasjoner og komorbiditet.

Prosjekter