Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

eHelse og aldring.Eldre nordmenns bruk av helserelatert informasjon på internett

Målet med prosjektet er å utforske hvordan eldre mennesker ( 65+) søker, vurderer og eventuelt bruker internettbasert helseinformasjon.

Studien tar utgangspunkt i tilgjengelig kunnskap om ulikheter i helse/helseadferd, og hvordan dette varierer med kjønn, sivil status, alder og utdanning.

Det empiriske materialet blir produsert gjennom kvalitative intervjuer - individuelle og /eller grupper og 2 health literacytester ( NVS-score og eHEALS-score).

Deltakere rekrutteres via selvseleksjon, for eksempel senioruniversitetet eller pensjonistforeninger, og skal være hjemmeboende, norsktalende, seende og hørende uten spesialutstyr. De kontaktes direkte eller via nøkkelpersoner.