Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk
doktorgradsprosjektet FUNCAP-CP_pexels.jpg
Illustrasjonsbilde. Foto:pexels.com

Bli med i prosjektet: Personer med cerebral parese sine erfaringer med å gå

Vi vet at personer med CP bruker mer energi ved gange og opplever mer "fatigue", men vi vet ikke hvilken betydning gangfunksjonen har. Vil du være med å utvide forskningsfeltet slik at brukernes stemme også kommer frem? Vi ønsker å snakke med voksne med CP i yrkesaktiv alder (trenger ikke å være i arbeid) som kan gå selv, men som ved gange over lengre distanser gjerne har behov for ganghjelpemiddel som krykke/ stokk (GMFCS nivå I-II).

Vi har startet rekrutteringen av personer til prosjektet. Deltakelse i studien innebærer en samtale som varer maksimalt i 1 time. Temaet for samtalen vil i hovedsak være dine opplevelser og erfaringer med gangfunksjon.

Er du interessert i å være med som deltaker kan du ta kontakt med stipendiat Beate Eltarvåg Gjesdal for mer informasjon: Beate.Eltarvag.Gjesdal@hvl.no

Dette er første studie i doktorgradsprosjektet FUNCAP-CP.

Funksjonell trening for gange hos voksne med cerebral parese (FUNCAP-CP) 

Prosjektet FUNCAP-CP har som overordnet målsetning å utvikle, prøve ut og undersøke gjennomførbarheten av et treningsprogram for forbedring av gangfunksjon hos voksne med cerebral parese (CP). En del av studien vil også undersøke betydningen av gangfunksjon hos voksne med CP.

Bakgrunn

En stor del av voksne med CP opplever en forverring av sin gangfunksjon tidligere enn forventet. Årsakene til forverringen av gangfunksjonen er sammensatt og knyttet til ulike faktorer som smerter, utmattelse, redusert muskelstyrke og kondisjon, redusert balanse, spastisitet og stivhet i muskulatur og ledd.

Redusert gangfunksjon bidrar ofte til nedsatt mulighet til aktiviteter og deltakelse i sosiale sammenhenger og dermed redusert livskvalitet. Tidligere studier har vist at treningsprogrammer (som styrketrening) har gitt økt muskelstyrke, men treningen har ikke vist bedring i gangfunksjon.

Hensikt

Hensikten med denne studien er å utvikle et treningsprogram som bedrer gangfunksjonen. Vi tar utgangspunkt i anerkjente treningsprinsipper, brukernes behov, erfaringer og ønsker.

I treningsstudien vil vi blant annet måle bevegelsesutslag, basale gangparametre som steglengde og stegbredde, og muskulære endringer som følge av treningen. Vi vil også undersøke brukernes erfaringer med treningsprogrammet og deres eventuelle endringer i funksjon og deltakelse i hverdagen som følge av treningen.

Metode

For å finne ut hvilken betydning gangfunksjon har for voksne med diagnosen CP vil vi først intervjue personer i yrkesaktiv alder (trenger ikke å være i arbeid) som ønsker å dele sine erfaringer.

Vi vil deretter utvikle et treningsprogram og undersøke gjennomførbarheten av programmet. Deltakerne vil bli testet før, under og etter treningsperioden, og vi vil bruke funksjonelle tester for å måle effekt av treningen. Vi vil vurdere styrke, kondisjon og balanse.

Vi vil også anvende spørreskjema for å kartlegge endring i eksempelvis livskvalitet, smerter og utmattelse. Vi vil intervjue deltakerne for å utforske om de selv opplever endringer, for eksempel på sosial deltakelse og mestring, som vi ikke fanger opp med våre målemetoder.

Utvalg

Deltakerne i studien vil være voksne med CP i yrkesaktiv alder (trenger ikke å være i arbeid) som kan gå selv, men som ved gange over lengre distanser gjerne har behov for ganghjelpemiddel som krykke/ stokk (GMFCS nivå I-II). 

Er du interessert i å være med som deltaker kan du ta kontakt med stipendiat Beate Eltarvåg Gjesdal for mer informasjon om hvor vi er i prosjektet og når rekrutteringen til de ulike studiene starter (Beate.Eltarvag.Gjesdal@hvl.no).