Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Funksjonell trening for voksne med Cerebral Parese (FUNCAP-CP)

Prosjektet FUNCAP-CP har som overordnet målsetning å utvikle, prøve ut og undersøke effekten av et treningsprogram for forbedring av gangfunksjon hos unge voksne med cerebral parese (CP)

Bakgrunn

En stor del av unge voksne med CP opplever en forverring av sin gangfunksjon. Årsakene til forverringen av gangfunksjonen er sammensatt av flere ulike faktorer som smerter, utmattelse, redusert muskelstyrke og kondisjon, redusert balanse, spastisitet og stivhet i muskulatur og ledd.

Redusert gangfunksjon bidrar ofte til nedsatt mulighet til aktiviteter og deltakelse i sosiale sammenhenger og dermed redusert livskvalitet. Tidligere studier har vist at treningsprogrammer (som styrketrening) har gitt økt muskulær styrke, men har ikke vist noen bedring i gangfunksjon.

Hensikt

Hensikten med denne studien er, med utgangspunkt i anerkjente treningsprinsipper, brukernes behov, erfaringer og ønsker, å utvikle et funksjonelt treningsprogram som bedrer de aspektene ved gange som brukerne har problemer med.

Studien vil måle endringer på basale gangparametre som steg-lengde, steg-bredde og steg-variasjon. Fysiologiske og muskulære endringer som følge av treningen. Brukernes erfaringer med treningen og eventuelle endringer i funksjon og deltakelse i hverdagen som følge av treningen.

Metode

For å måle effekten av treningen på gruppenivå vil vi gjennomføre en såkalt randomisert kontrollert studie der deltakerne trekker lodd om de skal delta i treningsgruppe eller en kontrollgruppe. Med denne metoden er tanken at alle andre faktorer enn treningen, som kan tenkes å påvirke endring av gangen være likt mellom de to gruppene.

Deltakerne vil bli testet før, under og etter treningsperioden og vi vil bruke funksjonelle tester for å måle effekt på styrke, kondisjon og balanse.

Vi vil også anvende spørreskjema for å kartlegge endring i for eksempel livskvalitet, smerter og utmattelse. Muskelfysiologi og tredimensjonal bevegelsesanalyse vil bli brukt for å se på endringer inni kroppen og vi vil intervjue deltakerne for å utforske om de selv opplever noen endringer, for eksempel på sosial deltakelse og mestring, som vi ikke fanger opp med de andre målemetodene

Utvalg

Deltakerne i studien vil være unge voksne (25-40 år) med CP som kan gå selv med ingen eller ved hjelp av ganghjelpemiddel som krykke/ stokk (GMFCS nivå I-II).