Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Helse og livskvalitet hos eldre

Det er et stort behov for nye og bedre behandlings- og omsorgsstrategier for å møte kreftrelaterte utfordringer for sykehjemspasienter.

Eldre mennesker med kreft som bor i sykehjem representerer en voksende befolkning med komplekse omsorgsbehov, som ustabil helse, smerter, ensomhet og depresjon. Sykehjemsbeboere med kreft representerer derfor en gruppe som er viktig å studere. Av den grunn er det viktig å vite hvordan deres liv er i forhold til helse (mental og fysisk), mening og det sosiale livet.

Dette prosjektet er en videreføring av postdoc-prosjektet, som representerer en 5 års oppfølgingsstudie (substudie 2), og PhD prosjektetet, som er en tverrsnittstudie av sykehjemsbeboere uten kognitiv svikt fra 30 sykehjem gjennomført i 2009 (delstudie 1).

Denne studien (delstudie 3) er basert på et kvalitativt og kvantitativt beskrivende design gjennom individuell semi-strukturert intervju og strukturert intervju. En dypere forståelse av eldre sykehjemsbeboeres egne erfaringer vil gi verdifull kunnskap for praksis og praksisfeltet.