Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Fysioterapi ved hofteartrose

En randomisert kontrollert studie for å sammenligne kort- og langtidseffekter av hofteskole alene og i kombinasjon med Basic Body Awareness Therapy (BBAT)

Muskel-skjelettlidelser er den nest største årsaken til funksjonshemming på verdensbasis og artrose i kne eller hofte blant de hyppigste sykdommene, også i Norge. 

Kliniske retningslinjer tilsier at trening har god effekt ved hofteartrose, men det er usikkert hvilken form for trening. Det gjennomføres nå en randomisert kontrollert studie av 100 pasienter med hofteartrose for å undersøke merverdien av å delta i Basic Body Awareness Therapy (BBAT) i tillegg til hofteskole sammenlignet med hofteskole alene. 

Mer informasjon finner du på prosjektets nettside ved UiB. 

Prosjektdeltakere (HiB)

Professor Liv Heide Magnussen

Dosent Liv Helvik Skjærven

Høgskolelektor Mary Anne Sundal

Førstelektor Hildegunn Lygren

Prosjektdeltakere (UiB/HUS)

Stipendiat Aarid Liland Olsen (UiB/HUS)

Professor, ortopedisk kirurg Ove Furnes (UiB/HUS)

Ph.d. ortopedisk kirurg Geir Halland (UiB/HUS)

Fysioterapeut BSc Gyøngyver Molvær (HUS)

Fysioterapeut BSc Marianne Allers (HUS)

Professor May-Arna Riisberg (UiO)

Professor Inger Holm (UiO)

Internasjonale samarbeidspartnere

Professor Raymond Ostelo (Vrije University, Amsterdam)