Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Helse og livskvalitet hos kreftpasienter over 80 år i somatisk sykehus

Forekomsten av kreft øker særlig i den aldrende andelen av befolkningen, og veldig få har «bare» kreft. Personer over 80 år har vesentlig flere døgnopphold på sykehus enn resten av befolkningen, og dette stiller store krav til kompetanse hos sykepleiere og annet pleiepersonell.

Forskergruppen «Kreft og livskvalitet» ved Høgskulen på Vestlandet og Haukeland Universitetssykehus ønsker gjennom dette forskningsprosjektet å bidra til å øke kunnskapsgrunnlaget om kreftpasienter over 80 år sin helse og livskvalitet relatert til elektiv innleggelse i somatisk sykehus.

Svært mange kliniske studier har strenge inklusjonskrav som fører til eksklusjon av de eldste eldre. Få studier sier noe om hvordan pasienter over 80 år som er eller har vært innlagt i somatisk sykehus rapporterer sin helse og livskvalitet. Resultater fra studien vil kunne få implikasjoner for praksis, og øke kvaliteten på sykepleien som ytes til pasientgruppen. Samtidig vil prosjektet være et kompetansehevings prosjekt fordi vi vil involvere masterstudenter.