Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Behandling av lårbeinsbrudd ved traksjonsbehandling i to sykehus i Malawi

- en kvalitativ studie av helse- og rehabiliteringspersonells og pasienters erfaringer

Ulykkeforekomsten og traumatiske skader har økt i lavinntektsland og utgjør et betydelig folkehelseproblem. For hver person som dør i ulykker, er det mange flere som overlever med en funksjonsnedsettelse. Dette rammer i stor grad aldersgruppen i inntekstsgivende alder, og i økende grad eldre personer ettersom befolkninger eldes globalt.

Optimal behandling og rehabilitering er dermed viktig. I Afrika blir traksjonsbehandling brukt etter hoftebrudd, noe som innbærer sengeleie på sykehus i tre måneder uten rehabiliteringstilbud for å kompensere for tap av bevegelighet og styrke. Denne behandlingsmåten rettferdiggjøres ved at den er mindre kostbar og kan tilbys uten ortopedisk spesialisthjelp i kontekster hvor dette er mangelvare.

Vi ønsker å undersøke helse- og rehabiliteringsarbeidernes synspunkter på denne behandlingsmetoden, samt opplevde utfordringer og fordeler. Vi ønsker videre å undersøke pasientenes erfaringer med å være immobilisert i sykehusseng i såpass lang tid, samt hvordan livet blir etter at de er utskrevet. 

Se publikasjoner i Cristin.