Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Mestring av brystkreft - en kvalitativ oppfølgingsstudie

I 2014 fikk 3324 kvinner i Norge brystkreft. Nye behandlingsformer har ført til at flere blir friske. Mange utvikler nye helseproblem som skyldes sykdommen og/ eller behandling og får forlenget fysiske og psykologiske plager.

Studier viser at mestringsevne, sosiale ressurser og psykologiske reaksjoner før og under behandling har betydning for hvordan de kan leve videre etter brystkreftdiagnosen. Hensikten med denne oppfølgingsstudien er å beskrive kvinnenes psykologiske reaksjoner, opplevelser av mestring og sosial støtte etter primær brystkreftoperasjon.

Studien er en oppfølgingsstudie fra doktorgradsprosjekt som undersøkte hvordan 21 kvinner med brystkreft opplevde sin situasjon og hvordan det sosial nettverket hadde betydning for mestring. Individuelle intervjuer er utført med henholdsvis 10 og 15 kvinner ett og ni år etter operasjon.

Mer kunnskap fra pasientens eget perspektiv om hvordan de opplever det å få hjelp fra helsetjenesten og kvaliteten på denne i et pasientforløp, er viktig for å kunne hjelpe de til best mulig mestring og livskvalitet.