Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Muskelskjelettplager- funksjon, aktivitet og arbeid (FAktA)

I 2011 startet samarbeid med Bergen kommune: Byråd for Helse og omsorg, i 2013 utvidet til Byråd for sosial og inkludering, og i 2014 Byråd for Barnehage og skole.

Ansatte med langvarige (> 6 uker) muskel-skjelettplager ble invitert til å delta i prosjektet Funksjon, aktivitet og arbeid (FAktA). Interesserte gjennomgår en funksjonsundersøkelse, det vil si kartlegging ved hjelp av spørreskjema og fysiske tester.

De som oppfyller kriteriene for å ha et behandlingsbehov for enten korsryggplager eller utbredte muskelskjelettplager og/eller uttalte nakke/skulderplager inviteres til å delta i to ulike randomiserte kontrollerte studier (RCT). De andre som ikke inngår får med seg en rapport fra funksjonsundersøkelsen som de kan velge å bruke i samtale med sin leder eller behandler.

A) RCT for pasienter med korsryggplager: Deltakerne randomiseres til enten å få klassifikasjonsbasert kognitiv funksjonsrettet fysioterapi (CB-CFT) eller kognitiv smerteundervisning kominert med aktiv fysioterapi (COPE + PT).

B) RCT for de med utbredte muskel-skjelettplager eller uttalte nakke/skulderplager: Deltakerne randomiseres til enten å få psykomotorisk fysioterapi (NPPT) eller COPE+PT.

Utfallsmål blir undersøkt på flere måter: Gjennom spørreskjema om smerteintensitet, funksjon, livskvalitet og sykefravær (alle før og etter 1 år), og gjennom fysiske tester (alle før, de som deltar i RCTene også etter 3 eller 6 mnd). Flere ledere, deltakere og behandlere deltar  i fokusgruppeintervju.