Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Omsorgsteknologi i kommunene

Omsorgsteknologi vil si å bruke sensorer som plasseres i boligen og som kan varsle dersom en uønsket hendelse som et fall inntreffer slik at personen kan få hjelp.

Her kan du lese sluttrapporten for prosjektet.

Erfaringer fra andre land tilsier at omsorgsteknologi kan bidra til at de som ønsker det kan fortsette å bo hjemme fordi sikkerhet og trygghet blir ivaretatt. Både brukere og pårørende har gitt positive tilbakemeldinger i studier fra eksempelvis Skottland. Prosjektet skal samle erfaringer basert på norske forhold.

Bevegelsessensorer, trykksensorer og fallsensorer er eksempler på tilgjengelige teknologi. Disse og andre tekniske enheter kan koples opp slik at de kan kommunisere via en sentralenhet og varsle til en bemannet sentral dersom en uønsket hendelse, som et fall inntreffer. Dette kalles i prosjektet omsorgsteknologi.

I prosjektet skal erfaringer ved bruk av omsorgsteknologi hos brukere, pårørende og tilsatte i hjemmetjenesten i Lindås kommune, samt endringer i organisasjonen evalueres. Omsorgsteknologi skal implementeres i inntil 250 boliger. Det er nødvendig å innstallere teknologi hos et størst mulig antall brukere for å få fram endringer i organisering av hjemmetjenesten. Det vil bli gitt opplæring til helsepersonell i kommunen slik at de kan stå for kartlegging og oppfølging av behov hos brukerne.

Evalueringen er longitudinell og følger informantene over ca et år, før, under og etter implementering av omsorgsteknologi. I prosjektet brukes Realist Evaluation og datasamling skjer via intervju, fokusgrupper, observasjoner og innsamling av tilgjengelig statistikk.

Prosjektet er et samarbeid mellom HiB/Senter for omsorgsforskning Vest, Lindås kommune, Vakt og Alarm AS og Undervisningssenter for Sykehjem og Hjemmetjeneste (USHT).

Metode

Realistisk evaluation med datasamling før under og etter implementeringen basert på intervju med brukere x3, pårørende x2. Fokusgrupper gjennomføres x2 med  tilsatte i hjemmetjenesten og x 1 med andre involverte. Observasjoner fra arbeidsmøter samt statistisk materiale utgjør datagrunnlaget.