Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Fysisk og kognitiv funksjon hos barn født ekstremt premature

- med og uten nervus recurrensparese etter kirurgisk lukning av ductus arteriosus

I Norge fødes det årlig rundt 300 ekstremt premature barn (født < 28 uker/<1000g) levende. Siden 60-tallet har overlevelsen blant ekstremt for tidlig fødte barn økt fra tilnærmet null til nærmere 80 prosent, grunnet utvikling av intensivmedisin for nyfødte.

Likevel preges denne gruppen av alvorlige morbiditeter, som kronisk lungesykdom og svekket nevromotorisk utvikling. Nesten halvparten har en vedvarende åpen ductus arteriosus (DA), og 20 - 30 prosent får DA kirurgisk lukket. Kirurgisk lukning av DA medfører imidlertid risiko for skade på n.recurrens.

«Forskningsgruppen for oppfølging av syke barn» ved barneklinikken/Haukeland Universitetssykehus følger tre populasjonsbaserte kohorter av ekstremt premature barn og deres kontroller født i periodene 1982-1985, 1991-1992 og i 1999-2000. 

Ved undersøkelse av den regionale kohorten født 1982-1985 fikk 64 prosent av barna som ble undersøkt etter DA-kirurgi påvist en parese av n. recurrens, som medfører en venstresidig parese i strupen. Dette er en høy forekomst sammenlignet med lignende studier, og vi vet lite om langtidsfølger av n. recurrensparese hos denne pasientgruppen. I den landsdekkende kohorten fra 99/00 ble 51 barn operert for DA, og forekomsten av n.recurrensparese i kohorten er så langt ukjent.

Hensikten med denne studien er å undersøke forekomst og konsekvenser av n.recurrensparese etter DA-kirurgi hos ekstremt premature. Prosjektet gjennomføres i et samarbeid mellom barneklinikken ved Haukeland Universitetssykehus og forskningsgruppen Bevegelse og funksjon ved Høgskolen i Bergen.  

Delprosjekter

1. En systematisk oversikt om a) prevalens av n.recurrensparese etter kirurgisk lukking av DA, og b) korttids- og langtidskonsekvenser av kirurgisk lukking av DA hos ekstremt premature barn.

2. Undersøke om det er forskjell på fysisk aktivitetsnivå og utholdenhet hos barn født ekstremt premature, sammenlignet med terminfødte barn. Grunnlag for undersøkelsen vil være foreldrerapportert data fra spørreskjema om barna i PEP- 99/00 ved 11-årsalder.

3. Å finne forekomsten av n. recurrensparese etter DA-kirurgi i kohorten med ekstremt premature barn i PEP- 99/00 ved å kalle inn de 51 barna fra PEP-99/00 som har gjennomgått DA-kirurgi til lungefunksjonsundersøkelse, undersøkelse av strupen under anstrengelse, og laryngologisk undersøkelse ved Haukeland Universitetssykehus. 

4. Å studere korttids- og langtidsfølger av DA-kirurgi i PEP -99/00.