Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Livskvalitet og psykososiale faktorer hos kreftpasienter

I dette prosjektet studeres livskvalitet og psykososiale faktorer hos kreftbehandlede pasienter.

Så langt har hode/hals– og nyrekreftpasienter vært studert. Disse to kreftformene forekommer omtrent like hyppig i Norge, og gruppene har omtrent lik risiko for tilbakefall og død.

På tross av forskjellen i behandling viser resultater fra studiene at det for begge diagnosegruppene ser ut til at forholdet mellom psykososiale faktorer og helserelatert livskvalitet er tre til fire ganger så sterkt som forholdet mellom følgetilstander av behandling og helserelatert livskvalitet.

Personlighetstrekket nevrotisisme og bruk av unngåelsesmestring var forbundet med, og forutsa høyt nivå av psykologisk stress og nedsatt livskvalitet med mye samme mønster i begge pasientgruppene.

Psykologisk stress og til en viss grad også livskvalitet ble funnet å være stabile målt over en fire års oppfølgingsperiode i hode/halskreft gruppen. Nyrekreft-opererte pasientene rapporterte livskvalitet avhengig av operasjonsmetode og kirurgisk tilkomst. Prosjektet har som videre mål å inkludere flere grupper kreftpasienter for å undersøke de ovenfor nevnte faktorene.