Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Re-imagining Long-Term Residential Care: An International Study of Promising Practices

Dette prosjektet fokuserer på institusjonsbasert eldreomsorg og forsker på lovende praksiser.

Det er initiert og ledet av forskere ved York University, Toronto, Canada. Foruten Canada er også USA, Storbritannia, Tyskland, Sverige og Norge med i prosjektet. Senter for omsorgsforskning Vest representerer det norske bidraget.

Mål

Målet er gjensidig forskning mellom deltakerlandene på ”lovende praksiser” (”promising practices”) som kan skape betingelser for en verdig tilværelse både for beboere og personale.

Definerte områder som studeres er:
a. finansiering
b. organisering
c. tjenesteyting
d. regulering/monitorering

Hovedprosjektleder

Professor Pat Armstrong, York University, Canada

Prosjektledere i andre land

  1. USA: Professor Charlene Harrington, University of California San Francisco, og professor Pauline Vaillancourt Rosenau, University of Texas

  2. Storbritannia: Senior Lecturer Liz Lloyd, University of Bristol

  3. Tyskland: Dr. Monica Goldman, direktør ved Sozialforschungsstelle in Dortmund

  4. Sverige: Professor Marta Szebehely, Stockholm Universitet

Metode

Foruten litteratursurvey og analyser av offentlige dokumenter som inntak til kunnskap om nasjonale kontekster, vil forskerteamet følge tre viktige metodestrategier:

  1. Multiperspektiv tilnærming, der viktige aktører i sektoren (ikke minst stab, arbeidsgivere, skrøpelige eldre og deres pårørende) trekkes aktivt inn i forskningsprosessen,

  2. Multinivå-tilnærming, med progressiv kontekstualisering i forhold til historiske, sosiale, økonomiske og politiske kontekster, og,

  3. Team-bytte, der team fra Canada vil forske i de andre fem deltakerlandene og vice versa.