Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Risikofylte foreldrekonflikter i skjæringspunktet mellom familievern og barnevern

Barne- familie og likestillingsdepartementet legger føringer for et tettere samarbeid mellom familievern og barnevern. Bufetat som er administrativt ansvarlig for både familievern og barnevern påpeker som et av sine satsningsområder at tjenestene skal ha en faglig standard som forteller hva innholdet i tjenesten skal være og hvordan en skal jobbe på en faglig riktig og hensiktsmessig måte i møte med det enkelte barn, den enkelte ungdom og familie.

Det finnes imidlertid lite forskning som belyser både omfang av saker og hvordan familievern og barnevern vurderer og arbeider med barn som er i høykonfliktfamilier. Dette er to tjenester som får mer ansvar for barn i situasjoner som det oppleves utfordrende for hjelpeapparatet å arbeide med.

Formålet med prosjektet er å bidra til økt kunnskap om hvordan det arbeides med barn som blir utsatt for foreldrekonflikter i en slik grad at barn vurderes til å være i en omsorgssviktsituasjon.