Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Endringsprosesser i salutogene samtalegrupper for personer med psykiske helseproblemer: Deltagernes opplevelse

Forskning dokumenterer betydningen av en salutogen tilnærming i behandling av ulike helseproblemer inkludert psykiske helseproblemer. Ingen tidligere studier har imidlertid systematisk forsket på endringsprosesser i terapi med en salutogen tllnærming til psykiske helseproblemer (PHP).

Hovedmålet med denne studien er å øke kunnskapen om endringsprosesser erfart av personer som har deltatt i samtalegrupper med en salutogen tilnærming.

Teoretisk rammeverk for denne studien er teorien om salutogenese. En hermeneutisk fenomenlogisk metode vil bli anvendt. Mellom 15 og 30 deltagere fra fire samtalegrupper vil bli intervjuet.

Studien vil kaste lys over hva som karakteriserer salutogene prosesser og kan således bidra til å fremme bedre intervensjoner i rehabiliteringsprosessen for personer med PHP.

Datasamlingen vil bli utført i mai 2009 og desember 2009, dataanalyse i løpet av våren 2010 og skriving av artikler i løpet av høsten 2010 og våren 2011.

Se publikasjoner i Cristin