Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Simulering i ferdighetslaboratorier - hvilke muligheter kan det gi?

Med fokus på kvalitet og pasientsikkerhet, er hensikten med dette prosjektet å undersøke hvilke muligheter simuleringssamarbeid i nye ferdighetslaboratorier kan gi høgskolen og praksisfeltet.

Deltagere i prosjektet er fagsykepleiere fra de aktuelle praksisfeltene – anestesi, intensiv og operasjon, og lærere og studenter fra mastergradstudiet i klinisk sykepleie med spesialisering i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie.

Sammen vil vi utforske hvilke muligheter simulering gir, for videre å kunne anvende disse i simuleringstrening. Erfaringer/funn fra dette prosjektet kan også videreføres til tverrfaglig simuleringssamarbeid. Prosjektet benytter kvalitativ design, med en tilpasset form av aksjonsforskning. Flerstegs -fokusgruppeintervju og simulering vil benyttes til produksjon av data.

Prosjektet er et samarbeid mellom mastergradsstudiet i klinisk sykepleie med spesialisering i anestesi, intensiv og operasjonssykepleie ved Høgskulen på Vestlandet og Kirurgisk Service Klinikk (KSK) ved Haukeland Universitetssykehus.