Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Pregnancy outcomes in relation to country of birth

Formålet med denne studien er å undersøke sammenhengen mellom fødselsufall og innvandrerstatus/fødeland.

Populasjonen er første- og flergangsfødende kvinner som fødte i Norge mellom 1990 og 2013 hvor vi sammenligner fødselsutfall mellom de som er født i Norge og de som er født i andre land (som har migrert).

Våre hypoteser er at: 

1. Kvinner fra lavinntektsland og flyktninger har høyere risiko for svangerskaps- og fødselskomplikasjoner for både mor og barn.

2. Risikoen for komplikasjoner vil variere i forhold til hvor lang tid de migrerte kvinnene har vært i landet, og i forhold til hvilket land de er født i.

3. Migrerte kvinner med partnere født i et annet land enn Norge har dårligere helseutfall enn migrerte kvinner med partnere født i Norge.