Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

SIMpLe - Start-up and Innovation Management simuLation

Utvikling av nettbasert undervisningsopplegg i innovasjon og entreprenørskap for ikke-økonomer

SIMpLe er et EØS Prosjekt mellom Institutt for økonomisk- administrative fag ved HiB, Eötvös Loránd University (ELTE) og BusinessWorks Human Resources Development Ltd (MW) i Budapest, Ungarn. I tillegg vil The Central European University inngå som en ekstern partner i prosjektet. Prosjektet går over 17 måneder, fra 1. mai 2015 til 30. november 2016. Målet med prosjektet er å øke bevisstheten og kunnskapene rundt innovasjon og entreprenørskap blant studentene og utvikle et interaktivt læremiddel/undervisningsopplegg innen feltet. Undervisningsopplegget retter seg først og fremst mot universitets- og høgskolestudenter innenfor ikke-økonomiske fag. Det vil i prosjektet bli vurdert hvorvidt det er nødvendig med moduler tilpasset det enkelte fagområde/disiplin, eller om et generelt (tverrfaglig) undervisningsopplegg vil være tilstrekkelig.

Undervisningsopplegget tar også mål av seg til å motivere studentene og gi dem erfaring med samarbeid om reelle eksempler og dermed tilegne seg nyttige erfaringer for arbeidslivet. Videre vil det i prosjektet opprettes tverrfaglige arbeidsgrupper (både økonomistudenter og ikke-økonomistudenter) for å generere nye forretningsideer. Denne prosessen vil bli veiledet og styrt av erfarne bedriftsrådgivere i tett samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner og SMB / industrideltakere. Dessuten vil prosjektet samle inn informasjon om de ulike behovene til de deltakende universitetene og deres interessenter, slik at vi sikrer et opplegg og pensum basert på realistiske eksempler og virkelige erfaringer og som kan inngå som en integrert del av studentenes utdanninger.

Høgskolen i Bergen var tidlig ute med utdanning innen innovasjon og entreprenørskap i Norge. Institutt for økonomisk- administrative fag har siden 1990 undervist i samfunnsfag på ingeniørutdanningene ved avdelingen, hvor innovasjon og entreprenørskap inngikk som eget fag fra 2006. Dette er fra høstsemesteret 2013 videreført i ING101 Teknologiledelse, økonomi og nyskaping. Siden 2009 har instituttet i samarbeid med Senter for Nyskaping ved HiB og Senter for Entreprenørskap ved Universitetet i Oslo gitt masterstudiet i Innovasjon og Entreprenørskap for kandidater med ingeniør-/realfaglig bakgrunn. Institutt for økonomisk- administrative fag underviser også innen fagområdet på bachelorstudiet i økonomi og administrasjon og det nyopprettede masterstudiet i Innovasjon og ledelse.