Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk
Bølgetanken på HiB er 50 meter lang og brukes blant annet av studentene på undervannsteknologi. Foto: Hedvig Myklebust
Bølgetanken på HiB er 50 meter lang og brukes blant annet av studentene på undervannsteknologi. Foto: Hedvig Myklebust

Havromsteknologi

Norge rår over havområder som er 6 ganger større en landarealet vårt. Hvordan skal vi utnytte ressursene våre på best mulig måte?

Norge rår over havområder som er 6 ganger større en landarealet vårt. Hvordan skal vi utnytte ressursene våre på en best mulig måte?

Havromsteknologi er kombinasjonen av kunnskap, teknologier og løsninger som kreves for å gjøre bruk av havrommets ressurser og muligheter på en mest mulig bærekraftig måte.

Havromsteknologi omfatter kunnskap fra maritim, olje og gass, havbruk, fornybar havenergi – og en rekke teknologidisipliner.

Olje og gassutvinning subsea

Fremtiden for olje- og gassindustrien er ikke på plattformene i Nordsjøen. Den er under vann. I fremtiden er det havbunnsinstallasjoner som vil gi oss tilgang til reservoarene som gjemmer seg i dypet. Derfor trenger vi kunnskap om drift og vedlikehold, samt materialteknologi for å utvikle løsninger for fremtiden.

Fornybar energi fra havrommet

Fossil energi må erstattes av fornybar energi i fremtiden. Havrommet byr på store muligheter og vi satser på kunnskap og produktutvikling innen offshore vind, bølgekraft og tidevannskraft.

Marinteknikk

Havforurensing er et alvorlig problem, og kunnskap og forskning om nye, miljøvennlige tiltak er nødvendig. Bruk av flytende naturgass (LNG) som drivstoff og grønn skipsfart er viktige satsingsområder fremover.

Marine konstruksjoner

Verdens matlager er ikke tilstrekkelig til å dekke en økende befolknings behov. Nye metoder for matoppdrett må til, men hvordan skal fremtidens oppdrettsanlegg se ut? Kunnskap om marine konstruksjoner er nødvendig for å vedlikeholde og utvikle bærekraftige oppdrettsanlegg.

Kystsonen

Overgangen mellom hav og land er en kilde til stor aktivitet. Dyrking av organismer i vann, bygging i kystsonen og byggeforbudet i 100-metersbeltet byr på utfordringer i tiden fremover.

Havbunnen

Havbunnen dekker 70.8 % av jordens overflate. Det er et økende ønske om tildekking av forurenset havbunn i dag. Prosjekter i Trondheim, Oslo og Bergen skal se på grunner for tildekking, hvilke teknikker som brukes og hva gevinsten er.

Vannkvalitet

Kvaliteten på vannet vårt er avgjørende for en bærekraftig utvikling. HiB har i en årrekke forsket på vannkvalitet i lukkede oppdrettsanlegg. Kunnskap om karbonatsystemet et også viktig for å løse de store utfordringene vi står overfor med økende global oppvarming.