Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Omsorgsforskning

Høgskolen i Bergen forsker på en rekke områder innen omsorgsforskning. Her finner du prosjekter om teknologi og helse, omsorg, rehabilitering og eldreomsorg.

Teknologi i helse og omsorg (THOM)

Omsorgsteknologi skal bidra til økt trygghet og sikkerhet og styrke den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen. Bevegelsessensorer, trykksensorer og fallalarmer er eksempler på slik teknologi.

Sammenlignende omsorgsforskning

På dette forskningsområdet ser vi nærmere på rammebetingelsene og organiseringen av omsorgstjenestene.

Implementeringsforskning i omsorgstjenestene

Implementeringsforskning dreier seg om forskning på iverksetting av lovende kunnskap og forskningsresultater.

Individer og individuelle forløp i omsorgstjenestene

På dette forskningsområdet retter vi søkelyset på personene i omsorgstjenestene, det vil si personer i hjem eller institusjon som trenger profesjonell oppfølging.

Omsorgsfilosofi

Hvordan trer omsorg fram og hvordan erfares den? Hvilke rammevilkår og spillerom gis omsorg innenfor pleie- og omsorgsinstitusjonene i dag? Dette er noen av spørsmålene som stilles i et felt hvor det arbeides i skjæringspunktet mellom empiri, filosofi og teoriutvikling.