Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Drama/teater og demokrati

Nasjonalt forskningsprogram for drama/teater-forskningsmiljøet i Norge

Mål

Prosjektet ønsker å samle drama/teater-miljøet i Norge ved å gjennomføre et treårig prosjekt der 15–20 høgskoler og universitet arbeider sammen innenfor felles refleksjonsarenaer for å undersøke hvordan ulike drama/teater-praksiser bidrar til å danne det demokratiske menneske, og hvordan teatrale opplevelser og erfaringer bidrar til demokratiforståelse.

Om prosjektet

Dette er et paraplyprosjekt som sentreres om 3 hovedområder:

  1. medborgerskap og mangfold,
  2. virkningsstudier i utdanningssektoren,
  3. økologi og etikk,

samt 3 tenkemåter:

  1. demokrati og form – det poetiske rommet,
  2. demokrati og den sosiale dimensjon i det skapende arbeidet
  3. demokrati som tematikk.

Det er planlagt en samlet, illustrert publikasjon, formidling av praksis og en avslutningskonferanse med muntlig formidling, poster, workshops og teaterforestillinger i 2016.

Prosjektledere

  • Professor Rikke Gürgens Gjærum (HiOA)
  • Professor Stig A. Eriksson (HiB)
  • Professor Bjørn Rasmussen (NTNU)

For øvrig skal prosjektets ledelse foregå i samråd med feltets tre andre professorer (Allern, Sæbø, Østern) og tre dosenter (Heggstad, Meek, Rønning).

Status

Gjennomførte tiltak: Utforming av prosjektskisse, presentasjon av prosjektet på Nasjonal nettverkssamling for drama/teaterfag, utsendelse av invitasjon til medvirkning til alle vitenskapelig ansatte i drama/teaterfag i nettverket, søknad til HiOA om oppstartmidler, søknad om «små driftsmidler» (HiB) til formøter.

Les mer