Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Barnehagen som danningsarena (BDA)

Kindergarten as an arena for cultural formation

Formidling

Fullstendig publikasjonsliste – BDA-prosjektet

Ny nettside om barnehagepionérene

Barnehagepionerene er en nettside som har en faglig innfallsvinkel, og som dokumenter og formidler pionerenes perspektiver på den historiske utviklingen både av barnehagen og barnehagelærerutdanningen i Norge.

Se video om de første bedriftsbarnehagene i Norge her:

 

Pedagogikk for berekraftig utvikling i barnehagen – OMEP 

Ein viktig samarbeidspartner for BDA-miljøet på Høgskolen i Bergen er OMEP. OMEP-konferansen «Pedagogikk for berekraftig utvikling i barnehagen» blei halden 8. og 9.mai, i Bergen. Last ned presentasjonane her:

«Omsorg og utdanning i tidlig barndom: Et viktig mål for UNESCO» ved Tora Aasland, leiar av den norske UNESCO-kommisjonen

«Du er glad i trær du» om bærekraft i relasjon til mennesker og natur. Berit Bae, professor emerita ved barnehagelærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA

«Gjekk til bekken, fekk meir enn berre vatn!» Trollskogen barnehage, Fusa kommune

«Les meir – ut med bøker» Førde barnehage, Sveio

«Norske barnehagar som demokratiske danningsarenaer? - erfaringar frå ein studie av barnehagebarns deltaking i kvardagsliva sine» Liv Torunn Grindheim, ph.d.-stipendiat, Høgskolen i Bergen

«Barnefattigdom – nokre refleksjonar» Kjell Underlid, professor ved Høgskolen i Bergen

«Karbonhandel og debatten om kutt hjemme og ute» Endre Tvinnereim, forskar på UNI Rokkansenteret

«Hvordan passer en internasjonal og global idé som bærekraftig utvikling inn i norsk barnehagehverdag? en presentasjon av OMEPs kartleggings- og idéverktøy» Marianne Presthus Heggen, førsteamanuensis, Høgskolen i Bergen

Presentasjoner fra BDA-konferansen 20.–21. mars 2014

Alle prosjektdeltakerne i BDA-prosjektet står på en linje med blomsterbukett.

 

Last ned alle presentasjonene:

Last ned enkeltpresentasjoner:

Artikkel om avslutningskonferansen for BDA

To barn leker med et papirfly

 

 

 

Last ned artikkelen fra tidsskriftet Barnehagen her.