Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Gangfunksjon hos personer med CP

Trening for voksne med cerebral parese

Hvordan kan personer med cerebral parese opprettholde eller forbedre gange i voksen alder? Kan et skreddersydd treningsopplegg gi bedre gangfunksjon?

Det finnes mye forskning på hvordan barn med cerebral parese (CP) skal trene, men det er gjort relativt lite forskning på hvordan voksne med CP skal trene for å opprettholde en god gangfunksjon i dagliglivet. Et nytt forskingsprosjekt ved Høgskolen i Bergen skal bøte på dette. 

Får dårligere gange i voksen alder

Mange CP-rammede rapporterer om at gangfunksjonen forverres i voksen alder. Dette er et stort problem fordi det hindrer aktivitet og deltagelse i arbeidsliv og på andre sosiale arenaer. 

- Det vi forsøker å finne svar på i prosjektet er om et treningsopplegg kan endre gange hos voksne med cerebral parese, sier førsteamanuensis og prosjektleder Silje Mæland. 

I samarbeid med Sunnås sykehus skal en tverrfaglig forskergruppe ved Høgskolen i Bergen se nærmere på dette.

- Vi skal undersøke gangfunksjon før, under og etter treningen. Dette skal vi analysere gjennom å ta i bruk ulike metoder. Mellom annet blir det brukt tredimensjonal bevegelsesanalyse, samt arbeidsfysiologiske, muskelfysiologiske og biomedisinske parametre, forteller Mæland. 

Barrierer og motivasjon

I Norge er omlag 8000 personer rammet av CP. Ca. 5500 av disse er voksne. Barn med CP får tett oppfølging av helsevesenet med tilbud om trening med fysioterapeut eller andre. Spørsmålet er hva som skjer når disse barna blir voksne, siden mange rapporterer om at gangfunksjonen blir dårligere da. 

En del av forskningsprosjektet handler derfor om å finne ut hva som motiverer voksne med CP til å trene, hvilke erfaringer de har gjort seg med trening tidligere, og hvilke barrierer de ser for å være fysisk aktive. 

Mange CP-rammede rapporterer om at gangfunksjonen forverres i voksen alder.

-Silje Mæland Prosjektleder