Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Natur i barne- og ungdomslitteraturen

Natur i barne- og ungdomslitteratur

Dette forskningsprosjektet ser nærmere på framstillinger av natur i nordisk barne- og ungdomslitteratur.

Det overordnede målet til prosjektet er å undersøke på hvilken måte verbale og visuelle representasjoner i litteraturen danner grunnlag for barn og unges forståelse av klima- og miljøutfordringer når de selv skal beskrive disse.

Prosjektet ønsker å finne ut hva slags tendenser vi kan se – både historisk og i samtiden – når det gjelder fremstillinger av natur i nordisk barne- og ungdomslitteratur. Samtidig ønsker forskerne å forstå hvorvidt disse forestillingene preger leseren, om det kan være med å utvikle et språk, utvikle en måte å tenke på, og kanskje også endre holdninger.

Kartlegging av tekster

Alt materialet i prosjektet vil bli plassert inn i en matrise som er utviklet av forskningsgruppen:

matrise for kartlegging av tekster

Barneboken Tonje Glimmerdal er et eksempel på en barnelitterær tekst som kan diskuteres mot denne matrisen. I boken møter vi den unge jenten Tonje som lever et fritt liv i en liten vestlandsbygd, med fjell, ferge og campingplass. Boken kan leses som et eksempel på en type litteratur som hyller naturen, og framstiller barndommen som en idyll, der barnet er fritt og selvstendig i naturen.

På den andre siden finner vi særlig ungdomslitteratur som er preget av dystopiske trekk. Denne litteraturen handler om en fremtid etter en form for katastrofe – en krig, en naturkatastrofe eller et samfunnssammenbrudd – som for eksempel i Hunger Games. Disse bøkene foregår i en uspesifisert framtid, etter at Nord-Amerika har blitt ødelagt av en brutal krig. Spørsmålet blir da om disse bøkene også kan leses som naturproblematiserende eller som en lengsel etter noe renere og mer urørt, eller kanskje som en advarsel om hva som kan skje om vi ikke handler, eller tar vare på naturen.

Prosjektene vil foregå i en vekselvirkning mellom forskernes tekstlesninger, og barn og unges møte med de samme tekstene og diskusjoner omkring disse. Noen vil først og fremst se på hvordan leserne formulerer seg muntlig, mens andre vil se på hvordan de uttrykker seg skriftlig, og hvordan de reflekterer over noen av de problemstillingene som reises i tekstene.

Forskningsgruppen

Prosjektet er i oppstartsfasen, og vil gå over 3 år. Forskningsgruppen består av fem forskere ved HiB, i tillegg til en stipendiatstilling som er under tilsetting.

Prosjektet har også knyttet til seg tre eksterne referansepersoner: Kristin Ørjasæter ved Norsk Barnebokinstitutt, Anna Karlskov Skyggebjerg ved Aarhus Universitet og Giorgia Grilli ved Universitetet i Bologna.

I løpet av våren 2015 planlegges både interne arbeidsseminar og en workshop i Bologna, og de første tekstene vil bli publisert høsten 2015.