Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Kobler næring og forskning

Gjennom VRI-programmet skal Senter for nyskaping bidra til mer samhandling og innovasjon i det regionale samfunns- og næringslivet.

Senter for nyskaping er for perioden 2014-2016 med i tre prosjekter innenfor Virkemidler for regional FoU- og innovasjon (VRI). Dette er et forskningsprogram i Norges forskningsråd, som ble introdusert i 2007.

Hovedmålet med VRI er å styrke forskning, utvikling og innovasjon i regionene, gjennom å utvikle kunnskap om samhandling, og gjennom å fremme forskningsbasert innovasjon i arbeidslivet.

Prosjekter i VRI

1. Path development in different regional settings. Regional policy approaches in the global economy.

Et innovasjonsfaglig forskningsprosjekt som skal avdekke drivere for regional utvikling. Prosjektet ser på fornyelse av allerede sterke regionale bransjer som olje/gass/ ector og marin sektor, og på framveksten av nye bransjer.

2. Exploring the role of VRI in regional innovation system formation and new path development.

Et forskningprosjekt som skal avdekke i hvilken grad VRI-satsingen har bidratt til utvikling av mer robuste regionale innovasjonssystemer.

3. VRI 3 Hordaland

Et samhandlingsprosjekt som skal bidra til økt bruk av forskning i bedrifter, blant annet gjennom å styrke samarbeidet mellom bedrifter. VRI 3 skal også bidra til nyorientering av etablerte næringsmiljøer, og økt sysselsetting og verdiskapning.

Satsingen involverer en rekke medarbeidere ved senteret, og er en viktig strategisk satsing for senteret de kommende årene.

Samlet for perioden bidrar de tre prosjektene til at Høgskolen i Bergen tilføres rundt 9 millioner kroner i prosjektinntekter.

Arbeidsmetoder

I de innovasjonsfaglige forskningsprosjektene brukes en kombinasjon av registerdata, surveydata og kvalitative casestudier.

Samhandlingsprosjektene i VRI-programmet består i stor grad av kompetansemegling. Kompetansemeglere er fagpersoner som jobber direkte med enkeltbedrifter eller nettverk av bedrifter. De skal kartlegge utviklingspotensialet i bedriftene, og sammen med bedriftene finne fram til forsknings- og utviklingsprosjekter. I neste omgang kobles det inn et relevant fagmiljø, som kan bistå bedriftene med å utvikle og gjennomføre prosjektene.

VRI-programmet er unikt i europeisk sammenheng ved at man både har forskningsprosjekter som skal forstå innovasjonsprosesser, og samhandlingsprosjekter som skal tilrettelegge for innovasjonsprosjekter i regionene

-Stig-Erik Jakobsen Senterleder ved Senter for nyskaping