• Tekststørrelse: a a a
  • Skriv ut

Forskning og nyskaping

Høgskolen har som mål å engasjere faglig tilsatte og studenter i forsknings- og utviklingsarbeid. FoU-arbeid som er rettet mot utvikling av profesjonsutdanningene, høgskolens satsingsområder og knutepunktfunksjoner blir prioritert.

Høgskolen samarbeider med næringsliv og offentlig forvaltning for å fremme regional kompetanseutvikling.

I høgskolens kompetansekatalog kan du finne oversikter over de ansattes fagområder og prosjekter.

Anne Britt Vika Nilsen

Mangler partner - venter med barn

Mangel på passende partner er den viktigste årsaken til at mange venter med å få barn. I tillegg spiller familiebakgrunn og egne holdninger inn for når man velger å stifte familie ifølge ny forskning.

Rom for omsorg

Rom for omsorg?

Hvilket rom er det for omsorg i dagens helsevesen? Dette er hovedspørsmålet i en ny bok hvor det rettes et kritisk blikk på omsorgens vilkår, relasjoner og omgivelser.