• Tekststørrelse: a a a
  • Skriv ut

Forum for profesjonsstudier og profesjonsdialog inviterer til seminar:

Faglig skjønn

  • Tid: 14. mai 2007
  • Sted: Sonja Gills rom, Avdeling for ingeniørutdanning, Nygårdsgaten 112
  • Påmelding

Hva er faglig skjønnsutøvelse? På hvilke områder mener vi det er viktig og riktig at yrkesutøvere utøver selvstendige faglige skjønn? Hva er vilkårene for slik skjønnsutøvelse i ulike profesjoner? Mener vi det er viktig å forberede seg på stor autonomi for fremtidige yrkesaktivitet? Kanskje er det bare ledere som skal kunne utøve faglig skjønn? Dette er blant de tema som vil blir drøftet på dagskonferansen.

Program

09.30 Registrering og kaffe

 

10.00 Åpning  
10.15

Skjønn som resonneringsform?

Professor Harald Grimen, Senter for profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo.

11.15 Debatt  
12.15

Lunsj

 

13.00

Bruk av faglig skjønn ved dykking i Nordsjøen.

Samtale mellom Tom Skauge og Nordsjødykker Fredrik Rusten.
Debatt.
13.50 Kaffe og te  
14.00

Rommet for faglig skjønn i profesjonsutøvelse:

  • Hva er rommet for faglig skjønn i din profesjon?
  • Hva lærer vi våre studenter om faglig skjønn?

Paneldebatt:
- Thorolf Kruger (AL)
- Per Arne Røed (AHS)
- En representant for AI
- Abdul Quddus (Teacher Profession in Bangla Desh)

15.00 Avslutning  

Presentasjon av hovedinnleder

Professor Harald Grimen er filosof med dr.grad fra UiB 1988. Hans forskning er nå særlig knyttet til kunnskap og profesjon, blant annet ved temaene:

  • Fornuftig uenighet i politikk og forskning.
  • Tillit og tillitsformer.
  • Teorier om rutiner og rutinisering og diskusjonene omkring praktiske kunnskapsformer.

Grimen har gitt ut en lang rekke publikasjoner blant annet om profesjoner, profesjonsmoral og profesjonsetikk. Han har også skrevet om samfunns-vitenskapelige tenkemåter og samfunnsvitenskapens forutsetninger.

Sist endret: 04.03.2013