• Tekststørrelse: a a a
  • Skriv ut

Telefon- og kompetansekatalog

FURHOLT, ASLAUG

Tittel Høgskolelektor
Grad lektor
Profesjon høgskolelektor i musikk
Spesialitet sang, folkemusikk, musikkpedagogikk og -didaktikk
Enhet Musikkseksjonen
Avdeling for lærerutdanning
Rom: 314
Fagfelt barnehager
kultur og samfunn
musikk
musikkdidaktikk
musikkpedagogikk
musikkteori
musikkutøving
sang
sangleker
skolen
Prosjekter Kva blir sunge i grunnskolen i dag? Repertoarutval og grunnlaget for dei vala som er tatt.
Telefon 55 58 57 49
E-post aslaug.furholt@hib.no
 

HAMMER, ANNE

Tittel Høgskolelektor
Grad Cand.real.
Profesjon Høgskolelektor
Spesialitet Naturfag på førskolelærerstudiet
Enhet Naturfagseksjonen
Avdeling for lærerutdanning
Rom: 401 (D-blokken)
Fagfelt barnehager
friluftsliv
førskolelærerutdanning
human biologi
kosthold og helse
mappevurdering
natur- og miljøfag
naturfagsdidaktikk
tverrfaglig samarbeid
Prosjekter Bidrar mappevurdering til økt læringsutbytte og interesse for naturfag?
Telefon 55 58 59 37
E-post anne.hammer@hib.no
 

JENSEN, HELGE

Tittel Førsteamanuensis
Enhet Naturfagseksjonen
Avdeling for lærerutdanning
Fagfelt barnehager
bevegelseslek
biologi
friluftsliv
fysisk aktivitet
førskolelærerutdanning
natur og nærmiljø
naturbarnehager
utebarnehager
utendørsaktiviteter
Prosjekter Bygging av 6 Naturleikeplasser
Plaskedam for barn i Landåssvingen
Telefon 55 58 59 58
E-post helge.jensen@hib.no
 

KALLESTAD, JAN HELGE

Tittel Programansvarlig
Fagfelt barnehager
barns oppvekst
endringsledelse
helsefremmende og forebyggende arbeid
kompetanseutvikling
lærerrollen
organisasjon og ledelse i barnehagen
organisasjonsutvikling
skoleklima
skolekultur
Telefon 55 58 59 43
E-post jan.kallestad@hib.no
 

NORDVIK, GRETE

Tittel Førstelektor
Enhet Pedagogikkseksjonen
Avdeling for lærerutdanning
Rom: A- 415
Fagfelt barnehager
førskolelærerutdanning
førskolepedagogikk
Prosjekter Broen - utdanning yrke
Telefon 55 58 59 16
E-post grete.nordvik@hib.no
 

ØDEGAARD, ELIN ERIKSEN Se privat hjemmeside

Tittel Professor
Grad Fil.dr. Professor
Profesjon Barnehage og lærerutdanning
Spesialitet Se hjemmeside
Enhet Senter for utdanningsforskning
Avdeling for lærerutdanning
Rom: A-331
Fagfelt barnehager
barns oppvekst
danning
fortellinger
kultur og samfunn
lek
pedagogisk utviklingsarbeid
veiledning
videoobservasjon
Prosjekter
Barnehagen som danningsarena
Læring gjennom veiledning
Meningsskaping i samtalefortellinger
Telefon 55 58 55 40
Annen telefon 99 15 49 49
E-post eeo@hib.no
 

SELÅS, MAGNHILD

Tittel Førsteamanuensis
Enhet Norskseksjonen
Avdeling for lærerutdanning
Fagfelt barnehager
færøysk
førskolelærerutdanning
islandsk
norsk språk
norskundervisning
språkutvikling
Prosjekter barns språkutvikling
Telefon    
E-post magnhild.selaas@hib.no
Fritekst Permisjon
 

VEIM, INGEBORG

Tittel Høgskolelektor
Enhet Pedagogikkseksjonen
Avdeling for lærerutdanning
Fagfelt barn-barn relasjonar
barnehager
det flerkulturelle samfunn
didaktikk
foreldresamarbeide
førskolelærerutdanning
pedagogikk
pedagogisk utviklingsarbeid
praksis førskolelærar-utdanning
Telefon 55 58 57 15
E-post ingeborg.veim@hib.no
Fritekst Permisjon 2013–2014.
 

AASEN, WENCHE

Tittel Førstelektor
Enhet Pedagogikkseksjonen
Avdeling for lærerutdanning
Fagfelt barnehager
førskolelærerutdanning
kompetanseutvikling
kvalitetsutvikling
organisasjon og ledelse i barnehagen
pedagogikk
personalutvikling
yrkesroller
Prosjekter Barnehageprofesjonalitet - praksisfortellinger og praksisstudie
Ledelse - Førskolelæreren som teamleder og samarbeidspartner - ledelsesdilemmaer i barnehagen
Teamledelse i barnehagen
Publikasjoner
Ledelse i barnehagen - i et teamperspektiv (2012): Barnehagefolk nr. 1
Aasen, W. (2012) Teamledelse i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget
Telefon 55 58 59 52
E-post wenche.aasen@hib.no
 

SATAØEN, SVEIN OLE

Tittel Førsteamanuensis
Enhet Pedagogikkseksjonen
Avdeling for lærerutdanning
Fagfelt barnehager
barns oppvekst
barns utvikling
førskolelærerutdanning
kjønnsforskning
mannsspørsmål
Publikasjoner
Telefon 55 58 57 88
E-post svein.ole.sataoen@hib.no
 

FOSSGARD, ELDBJØRG

Tittel Førsteamanuensis
Enhet Seksjon for mat og helse
Avdeling for lærerutdanning
Fagfelt barnehager
matkulturer
Prosjekter Mat og måltider i barnehagen
Telefon 55 58 59 59
E-post efo@hib.no