Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk
Ergoterapistudenter øver på å hjelpe pasienter i rullestol

Meir om instituttet

Vårt institutt tilbyr bachelorutdanning i ergoterapi, fysioterapi og radiografi.

Vidare tilbyr vi videreutdanningar for fysioterapeutar og radiografar og tverrfaglege vidareutdanningar. Instituttet har også ein mastergradsutdanning i klinisk fysiopterapi for fysioterapeutar.

Tilsette i instituttet bidrar med omfattande forsking og utvikling i dei ulike fagområda.

Instituttet har godt samarbeid med kommune- og spesialisthelsetenesta både i samband med utdanningstilboda og forsking og utvikling.

Leiing

Instituttleiar Bjørg Hafslund

Stedfortreder for instituttleiar:
Utdanningsleiar/ førstelektor Unni Vågstøl

Radiografstudenter med CT-maskin
fysio1280.jpg