Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk

Nytt frå avdelinga

bibl400px.jpg

Høgskolen i Bergen har fått godkjent ei ny mastergradsutdanning i psykisk helse- og rusarbeid. Første opptak blir etter planen hausten 2017.

Olebjornrekdal400.jpg

Ole Bjørn Rekdals artikkel «Academic urban legends» har blitt lastet ned 85 000 ganger, har drøssevis av henvisninger på Twitter og er pensum på Yale og Harvard.

akuttsituasjon400px.jpg

Det er ikkje ofte heimesjukepleien i Bergen kommune får høve til å simulere akutte situasjonar, men i samarbeid med Høgskolen i Bergen fekk dei nyleg sjansen.

AnneHaugstvedt420.jpg

Det er en overhyppighet av depresjon blant folk med diabetes. Det er et problem at helsevesenet ikke klarer å fange opp de som sliter, mener Anne Haugstvedt. Nå får hun midler til å forske på dette.

Bokomslag

Boken "Vi opp'i bakken" er nå å få kjøpt i Servicesenteret på Campus Kronstad. Boken forteller historien om om sykepleieutdanningens vekst og utvikling i Haukelandsbakken fra 1970 - 2014.

Professor Liv Heide Magnussen

Liv Heide Magnussen har mange jern i ilden. Akkurat nå brenner den nybakte professoren for at mennesker med langvarig svimmelhet skal få bedre behandling i primærhelsetjenesten.

Sykepleierstudenter og lærer

For første gang har det blitt gjennomført nasjonal deleksamen i sykepleierutdanningen. Faget som er testet er anatomi, fysiologi og biokjemi. Resultatet på nasjonalt plan er dårlig, men sykepleierstudentene ved HiB gjør det best.

Birgitte Skodjereite og Stine Sporsheim

Barselomsorgen i Norge er i endring. På Høgskolen i Bergen deltar helsesøsterstudenter og jordmorstudenter i et samarbeidsprosjekt som skal gjøre Bergen kommune bedre rustet til å møte nye krav og utfordringer.

Monica Wammen Nortvedt

Det er oppfordringen dekan Monica W. Nortvedt gir statsministeren og statsråder når hun deltar i toppmøte om bruk av forskning og kunnskap i det offentlige.

Forelesere

For å bidra til kompetanseheving i kommunen vart både tilsette ved skulehelsetenesta og helsestasjonar invitert då temaet flyktningar stod på dagsorden for HiB-studentane.

hedda_sidebilde.jpg

Kva skjer når ein lege, jurist, ergoterapeut, vernepleiar og sosionom skal jobbe saman i team med ein pasient? Sosionomstudent Hedda Slevikmoen Høgli har fått testa det ut i praksis.

paneldebatt.jpg

Då syriske Ali Watti kom til Norge bestemte han seg for éin ting: Han skulle ikkje bli ein passiv asylsøkjar. - Sjå ressursane i den enkelte, oppfordra Watti då han møtte studentane på desentralisert sjukepleieutdanning ved Høgskolen i Bergen.

workshop_sidebilde.jpg

Nye avanserte bildeteknikkar stilller nye krav til radiografane. Nyleg samla radiografutdanninga fagfeller frå heile landet på Campus Kronstad. Målet var å dele kunnskap om den nyaste teknologien på marknaden.

Grethe Dåvøy og Petrin Eide

Prosedyrane for å vaske og sterilisere kirurgiske instrument varierer frå sjukehus til sjukehus. Ein ny undervisingsfilm skal bøte på dette problemet.

CT-maskinen på HiB

Fredag markerte radiografutdanninga 40-årsjubileum ved Høgskolen i Bergen. Jubilanten viste seg fram med topp moderne utstyr og aktuell forsking på Campus Kronstad.

HiB-flagg

Universitetet i Oslo og samarbeidspartnarane har fått midlar av Norges Forskningsråd til å starte ein ny forskarskule for helse og omsorg i kommunehelsetenesta. Avdeling for helse- og sosialfag ved HiB er ein av partnarane.

Bente Frisk

Bare de dårligste KOLS-pasientene får tilbud om lungerehabilitering i Bergen. – Pasienter med moderat KOLS burde også få tilbudet, for det er de som har størst utbytte av det, sier HiB-forsker Bente Frisk.

amal400.jpg

Forfatter Amal Aden går utradisjonelle veier for å hjelpe flyktninger som kommer til Norge. Under konferansen «Fri tid for alle» oppfordret hun alle som jobber med frivillighet og integrering til å tenke utenfor boksen.

Internasjonale-studenter_400_172.jpg

Høgskulen har hatt Nordplus intensivkurs for 30 sosionomstudentar og lærarar frå Grønland, Island, Danmark, Sverige og Norge nå i mai.

Viser 20 av 29 Vis flere