Hopp til globalmeny Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk
kent_1280.jpg

Disputerer om pålitelig programvare

Kent Inge Fagerland Simonsen ved Institutt for data- og realfag disputerer for doktorgraden 31. oktober. Simonsen har forsket på modell-basert programvareutvikling og verifikasjon.

Samfunnet er avhengig av at IT-systemer som fungerer hele tiden og uten avbrudd, enten det dreier seg om administrasjon i helsesektoren, kontroll av industrianlegg eller andre viktige oppgaver.

Denne type IT-systemer bygger i høy grad på distribuert programvare og kommunikasjon over Internet. Systemene består ofte av et stort antall programvarekomponenter på ulike typer enheter, som mobiltelefoner, tablets, bærbare PC-er og kraftige servere.

Protokoller spiller en sentral rolle i utvikling og implementasjon av slike systemer, fordi de muliggjør og regulerer utveksling av informasjon mellom programvarekomponentene og de applikasjonene som utgjør den totale IT-løsningen. Det er derfor avgjørende at protokollprogramvare er korrekt og fungerer etter hensikten, slik at man unngår kritiske systemfeil som ustabil drift og nedetid, utveksling av feile data eller lang responstid.

Automatisk kontroll før implementering

I PhD-prosjektet har Kent Simonsen utviklet en ny metode og et tilhørende verktøy for effektiv design og implementasjon av pålitelig protokollprogramvare. Metoden bygger på matematisk modellering av protokoller og automatisk generering av implementasjoner basert på modeller.

Den matematiske modelleringen muliggjør automatisk kontroll av om protokollene fungerer som ønsket før de blir implementert. Automatisk generering bidrar til en mer effektiv utvikling av pålitelig programvare.

Metoden og verktøyet har blitt evaluert ved å generere en implementasjon av WebSocket-protokollen, og er validert med særdeles tilfredsstillende resultater i en industriell benchmark-suite for test av browsere som Internet Explorer, Chrome og Firefox.

Dansk disputas

Kent Inge Fagerland Simonsen (35) er fra Stavanger. PhD-prosjektet er tilknyttet programmet ICT Engineering ved Avdeling for ingeniør- og økonomifag på Høgskolen i Bergen (HiB). 

Professor Lars M. Kristensen ved Institutt for data- og realfag (HiB) og førsteamanuensis Ekkart Kindler, DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet, har vært veiledere.

Disputasen finner sted på Danmarks Tekniske Universitet fredag 31. oktober.

Tittelen på avhandlingen er 'Code Generation from Pragmatics Annotated Coloured Petri Nets'.